25. 3. 2007

Samospráva a Slovensko bez bariér

Samospráva a Slovensko bez bariér
Zlepšiť kvalitu života zdravotne postihnutých občanov je cieľom tradičnej súťaže miest, obcí a krajov Samospráva a Slovensko bez bariér. Do 5. etapy súťaže, ktorú slávnostne vyhlásili 3. decembra 2006, sa môžu slovenské mestá a obce písomne prihlásiť do 30. júna. Správna rada Účtu Slovensko bez bariér sa rozhodla rozšíriť ju aj o kategórie vyšších územných celkov a médií a donorov. Potrebnú dokumentáciu musia záujemcovia poslať do 30. septembra. Informácie získajú na telefónnom a faxovom čísle: 02 / 52 444 119 a na e-mailovej adrese: aozpo@stonline.sk. Súčasťou cien pre víťazov súťaže budú opäť aj finančné odmeny. Obvyklou podmienkou, rovnako ako v predchádzajúcich etapách je záväzok, že získané odmeny mestá a obce opäť použijú na projekty zamerané na odstraňovanie bariér v meste alebo obci. Samosprávne kraje, ktoré sa zapoja do súťaže, môžu získať, rovnako ako mestá a obce, finančné odmeny za svoje úspešné projekty. Taktiež s podmienkou, že získané peniaze použijú na ďalšie projekty zamerané na odstraňovanie architektonických alebo spoločenských bariér. Použitie odmien je kontrolované. Účastník súťaže musí organizátorom - členom Správnej rady účtu Slovensko bez bariér na ich výzvu umožniť kontrolu spôsobu použitia získaných peňazí. V súťaži médií a donorov sa organizátori zaväzujú priebežne zverejňovať donorov na svojich webových stránkach a zároveň zverejňovať prostredníctvom mediálnych partnerov všetkých donorov s výnimkou tých, ktorí požiadajú o to, aby neboli medializovaní. V tejto kategórií sa súťaže môžu zúčastniť pravidelné relácie v elektronických médiách a pravidelné rubriky národných, regionálnych a miestnych médií. Prihlásiť sa tiež môžu odborné časopisy venujúce sa tejto tematike, neperiodické tlačoviny alebo informačné a osvetové projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny, napríklad na zdravotne postihnutých, seniorov, školy, predškolské zariadenia a ďalšie oblasti. Donori a médiá môžu byť aj zo zahraničia. Projekty vyhodnotí do 30. novembra komisia, zložená z členov Správnej rady účtu Slovensko bez bariér a nezávislých odborníkov. Výsledky 5. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2006-2007 vyhlásia 2. decembra, v predvečer Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Súťaž aj tento rok doplní verejná zbierka Slovensko bez bariér určená na pomoc pri odstraňovaní stavebných bariér v domácnostiach, práci a v zariadeniach, ktoré využívajú ľudia so zdravotným postihnutím. Záštitu nad 5. etapou súťaže prevzali Ján Figeľ, európsky komisár za SR, Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR a Viera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. Slovensko bez bariér je projekt, ktorý v roku 1999 založili Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO), občianske združenie GEMMA ´93 a ÚMS s cieľom zlepšiť životné podmienky a integráciu zdravotne postihnutých. Informácie sú dostupné na internetových adresách http://www.unia-miest.sk a http://www.aozpo.sk.