26. 3. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vybavil vlani v rámci ochrany proti rušeniu 288 prípadov rušenia rozhlasového a televízneho príjmu.
Z toho bolo 16 prípadov rušenia príjmu rozhlasu a 272 prípadov sa týkalo rušenia televízie. Telekomunikačný úrad riešil aj 56 hlásení rušenia rádiových sietí a 43 prípadov iného, napríklad priemyselného rušenia. Najčastejšou príčinou rušenia, respektíve nekvalitného príjmu rozhlasového a televízneho vysielania bola chyba prijímacieho zariadenia, ktorá sa vyskytla v 102 prípadoch. Ako ďalej informoval hovorca TÚ SR Roman Vavro, v prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na TÚ SR. Úrad zdarma zistí zdroj rušenia a ak treba, nariadi prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť opatrenie, ktoré rušenie odstráni. Občania sa v prípade potreby môžu obrátiť na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách. Pred tým, ako tak urobia, by sa mali snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. Ak je totiž príčinou nekvalitného príjmu rozhlasu alebo televízie porucha ich zariadenia, je podľa Vavra vyšetrovanie úradu "zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára." Ochrana pred rušením je najstaršou činnosťou, ktorú úrad, respektíve jeho predchodca začal vykonávať po skončení druhej svetovej vojny. Ďalšie informácie sú zverejnené TU.