29. 3. 2007

SLOVAK DIGITAL MEDIA NEWS

SLOVAK DIGITAL MEDIA NEWS
Parlament schválil zákon o digitálnom vysielaní, ktorý obsahuje i podmienky prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu na digitálne terestrické vysielanie, na ktoré by Slovensko malo prejsť najneskôr v roku 2012. Zákon upravuje podmienky pre digitálne televízne a rozhlasové vysielanie a slobodné poskytovanie služieb prostredníctvom digitálneho prenosu. Definuje tiež verejnoprávny terestriálny multiplex. Podľa zákona bude poskytovateľ obsadzovať tento multiplex na základe žiadosti verejnoprávnych médií prednostne vysielaním programov verejnoprávnych médií. Prechod na digitálne vysielanie by mal lepšie využiť frekvenčné spektrum a zvýšiť kvalitu i množstvo prijímaných programov. Bude si však vyžadovať zaobstaranie dekódovacích zariadení na príjem digitálneho signálu, tzv. set-top-boxov.
O pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli do zákona zakomponované a ich dopade vás budeme informovať.