17. 5. 2007

CZECH TV NEWS

CZECH TV NEWS
Kateřina Fričová sa má údajne stať novou programovou riaditeľkou Českej televízie.
Fričová je spolumajiteľka spoločnosti United Teleshop, ktorá má televiznu vysielaciu licenciu pre káblové a satelitné vysielanie teleshoppingového kanálu TOP TV. Je aj spolumajiteľkou spoločností COQUA / projekt digitálnej televízie Regio / a je členkou predstavenstva TV Service & Production, a.s. / prevádzkuje TOP TV /. Pôsobila v rozhlasovom dome RRM, Frekvence 1 a Evropy 2 4 roky. Predtým dva roky pôsobila ako generálna riaditeľka spoločnosti Prima plus, ktorá vyrábala programy pre televíziu Prima. Do televízneho biznisu sa dostala cez Československú , neskôr Českú televíziu, s ktorou producentsky spolupracuje jej muž. V rokoch 1993 až 1998 pôsobila ako riaditeľka výroby v televízii Nova.