14. 5. 2007

Už aj KDH !

Už aj KDH !
Redakcia denníka Sme dnes uverejnila článok, ktorým poškodila moje meno a uvádza v ňom viacero nepravdivých a zavádzajúcich informácií voči mojej osobe. Vzhľadom k tomu, že vedenie redakcie sa do týchto chvíľ nedohodlo na tom, aby sme spoločne uviedli nepravdivé a zavádzajúce informácie na pravú mieru, reagujem týmto spôsobom. V prvom rade som redaktora denníka Sme pri našom rozhovore upozornil na to, že ministrom školstva nie som už od 8. februára 2006 a viaceré veci, o ktorých sa chystá písať, sa odohrali mimo môjho pôsobenia. Je priam poburujúce, ak sa redaktor, ktorý sa hrdí titulom "investigatívec", zníži k tomu, aby takýto závažný fakt zo svojej reportáže absolútne vynechal. Navyše je zarážajúce, že redaktor nemal záujem čerpať aj z ďalších informácií či správ NKÚ, aby si veci podrobne overil. Za môjho obdobia sa konzorciu 4 firiem a nie samotnej firme Siemens vyplatilo približne 75 miliónov korún bez DPH. Po mojom odchode bolo na predmetný projekt vyplatených viac ako 200 miliónov korún! NKÚ v tejto veci, za rok 2005, keď som pôsobil vo funkcii ministra, žiadne porušenie nekonštatoval. Úrad pre verejné obstarávanie a nikto iný samotné verejné obstarávanie nikdy nespochybnil. Za neprípustnú novinársku manipuláciu redaktora považujem aj spomínanú objednávku pre Trnavskú univerzitu v hodnote 21 miliónov korún. V správe NKÚ sa jednoznačne píše, že čiastková zmluva bola uzavretá 20. júna 2006. Za toto môže voči mojej osobe vyvodzovať zodpovednosť iba novinársky diletant, ktorý v serióznom denníku, za aký sa Sme považuje, nemá čo robiť. Z článku jednoznačne vyplýva snaha zámerne poškodiť moje meno a meno KDH, pretože redaktor sa zameriava iba na jednu firmu, ale verejné obstarávanie vyhralo konzorcium 4 spoločností! Redaktor vyslovene zavádza aj v tom, že sa poznám s riaditeľom firmy Siemens pánom Prónayom. Autorovi článku som jednoznačne povedal, že som sa nikdy nestretával s podnikateľmi, ktorí sa uchádzali o zákazky realizované MŠ SR. Pána Prónaya síce poznám, ale asi tak ako dotyčný novinár pozná Paris Hilton.

Martin Fronc ,podpredseda KDH