13. 5. 2007

STV NEWS

STV NEWS
Dozorná komisia Slovenskej televízie by už čoskoro mohla začať pracovať v kompletnom trojčlennom zložení. Chýbajúceho tretieho člena by v krátkom čase mal vymenovať prezident SR Ivan Gašparovič. V súčasnosti má dozorná komisia len dvoch členoch - Martina Marka zvoleného parlamentom a Miroslava Galamboša menovaného vládou. Problémom je, že jej dvaja členovia si spomedzi seba nechcú zvoliť predsedu, kým nebudú v kompletnom trojčlennom zložení. Zatiaľ pracujú, ale bez predsedu neprijímajú rozhodnutia a stanoviská. Rada STV tak nemôže odovzdať do parlamentu Výročnú správu STV za rok 2006, chýba jej totiž jedna z príloh - stanovisko DK STV k výsledku hospodárenia STV za minulý rok. Rada preto členov dozornej komisie na svojom poslednom rokovaní požiadala, aby si zvolili predsedu do 16. mája. Členovia DK STV - Miroslav Galamboš a Martin Marko však chcú s voľbou počkať, kým tretieho člena vymenuje prezident.