15. 5. 2007

Marketing SZĽH s.r.o. strikes back

Marketing SZĽH s.r.o. strikes back
Marketingová spoločnosť Slovenského zväzu ľadového hokeja Marketing SZĽH s.r.o. svojimi aktivitami zabezpečuje nielen potreby členov SZĽH, ale od decembra 2006 sa Marketing SZĽH s.r.o. stal aj vlastníkom reklamných a vysielacích práv Slovnaft extraligy. Pre kluby najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku sa stal Marketing SZĽH s. r. o. nepriamo významným partnerom. Denník SME v článku z 10. mája 2007 \"STV si za hokejové práva priplatí\" uverejnil informácie, ktoré sú skreslené, nepresné a kazia dobré meno slovenského hokeja. V texte článku je niekoľko zavádzajúcich informácií, na základe ktorých sa výkonný riaditeľ Marketingu SZĽH s. r. o. Martin Ryba rozhodol vydať nasledujúce stanovisko:"Informácie uverejnené v článku denníka SME \"STV si za hokejové práva priplatí\" z 10. mája 2007 sú nepravdivé a zavádzajúce. Údaje, ktoré v článku uviedol člen Rady STV Miroslav Kollár sa nezakladajú na pravde. V prvom rade suma kontraktu o ktorom hovoril člen Rady STV je predmetom obchodného tajomstva. Cena, za ktorú údajne STV kúpila vysielacie práva na zápasy hokejovej extraligy a ktorú pán Kollár uviedol, je nepresná. Keďže ju už pán Kollár zverejnil, tak túto informáciu uvediem na správnu mieru - nejde o spomínaných 46 miliónov korún, ale o 39 miliónov slovenských korún. Táto suma sa neskladá len z práv na vysielanie zápasov extraligy, ale aj zápasov slovenskej hokejovej reprezentácie v sezóne a v príprave na MS. Ďalšia nepravdivá informácia, ktorá bola v článku publikovaná je, že STV zaplatí údajných 46 miliónov Sk za 50 zápasov za dva roky. Počas dvoch rokov platnosti zmluvy (hokejové sezóny 2006/2007 a 2007/2008) vlastní totiž Slovenská televízia vysielacie práva na minimálne 112 zápasov najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku a slovenskej hokejovej reprezentácie. Príjmy získané z vysielacích práv za zápasy extraligy sa následne v stopercentnej výške prerozdelia medzi všetkých účastníkov extraligy podľa vopred daného kľúča – celková suma/počet účastníkov súťaže. Časť z týchto prostriedkov kluby využívajú aj na podporu mládežníckeho hokeja u nás.Za neštandardné sme považovali prístup Slovenskej televízie v minulosti, keď šport na Slovensku nemal vo verejnoprávnej televízii partnera. Sme radi, že v dnešnej dobe je STV partner slovenského športu a nielen hokeja. Na záver by som rád podotkol, že dvojročná zmluva medzi Marketingom SZĽH s. r. o. a STV nie je historicky najvyššia a slovenský hokej mal v minulosti aj vyššie zisky z predaja vysielacích práv.“