17. 5. 2007

Telekom News

Telekom News
Ako sme už písali začiatkom apríla , bývalý odštepný závod Slovak Telekomu (ST) - Rádiokomunikácie, ako aj spoločnosť RK Tower, s.r.o. získa spoločnosť TRI R, a.s. Rámcovú zmluvu podpísal ST s novým majiteľom vo štvrtok. Kúpnu cenu ani ďalšie podmienky transakcie firmy nezverejnia. Majetok a zamestnanci odštepného závodu Rádiokomunikácie a RK Tower, s.r.o. bol ešte v máji prevedený do akciovej spoločnosti TBDS. Práve akcie tejto firmy po odsúhlasení transakcie Protimonopolným úradom získa firma TRI R. "Sme presvedčení, že nový majiteľ Rádiokomunikácií zabezpečí potrebné investície pre ich ďalší rozvoj, ako aj pre nadchádzajúcu digitalizáciu televízneho vysielania na Slovensku. Ponuka spoločnosti TRI R najlepšie vyhovela podmienkam medzinárodného výberového konania," uviedol predseda predstavenstva a prezident spoločnosti Slovak Telekom Miroslav Majoroš. Ako koncom apríla uviedol člen dozornej rady TRI R Eric Vattier, súčasťou konzorcia TRI R je aj spoločnosť I.T.A. Telecom Slovakia, ktorá je dcérskou spoločnosťou skupiny Groupe CBV Ingenierie. "I.T.A. Telecom Slovakia je plnohodnotným členom konzorcia, má odborné skúsenosti z pôsobenia na Slovensku a jej pridanou hodnotou sú aj medzinárodné kontakty a zahraničné know-how," uviedol Vattier. Podľa internetového výpisu z Obchodného registra SR je predmetom činnosti I.T.A. Telecom Slovakia napríklad projektovanie, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach. Firma sa ďalej podľa internetovej stránky zaoberá aj meraním rádiových signálov, mikrovlnnými spojeniami a telekomunikačnými ústredňami. Rádiokomunikácie okrem šírenia rozhlasového a televízneho vysielania svoje služby poskytujú aj mobilným operátorom. Odštepný závod ST vlani zaznamenal výnosy 965 mil. Sk a čistý zisk 318 mil. Sk.