18. 5. 2007

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Je boj s drogami a najmä šírenie prevencie ako bojovať s drogami, prioritou pre slovenské médiá? Stačí sa pozrieť, ako mnohé médiá informujú o činnosti vlády, a odpoveď je okamžite známa. Čím je niekto väčšia prostitútka a podvodník, tým je väčšia celebrita pre slovenské médiá." V istom televíznom programe mala skupina takzvaných celebrít úlohu odtrhnúť zubami kus mäsa z upečeného zvieraťa a preniesť ho o kus ďalej. To len naznačuje, ako hlboko klesli slovenské médiá a ako neobjektívne informujú o činnosti vlády SR." Robert Fico

"Európski socialisti akoby žiarlili na súčasnú vládnu koalíciu na Slovensku, pretože aj vďaka SNS a HZDS, čo sú stredové strany, sa darí presadzovať hodnoty socialistov na Slovensku, čo sa nedarí mnohým takzvaným socialistickým vládam v Európskej únii."

Rafael Rafaj

" Tak je to úplne jasné. V spravodajstve bývajú tak dve, tri minútky z rokovania parlamentu, parlament rokuje celý deň, sú tam pomerne náročné legislatívne otázky, zákony a človek nemá možnosť pri tom z toho spravodajstva vyčítať, o čo tam ide. V podstate je to právne vedomie takýmto spôsobom pokuľháva a nám ide o to, aby tie informácie, ktoré máme zaručené, pretože právo na informácie máme zaručené v Ústave Slovenskej republiky, aby boli skutočne kompletné a aby neboli skresľované. A dôležité je aj to, že častokrát sa ten imidž parlamentu dostáva do takej negatívnej roviny a myslím si, že musíme začať sami od seba. Musíme ukázať, a chceme to práve touto novelou, aby videli občania, čo robíme v tom parlamente, že to nie je len o tom, že prísť, potlačiť tlačítko a končí naša práca, pretože obyčajný občan skutočne nemá ani poňatie, čo tá práca obsahuje a keď ju chce človek dobre vykonávať, tak skutočne tá práca je náročná. A existuje to v iných krajinách, či už Európskej únie, a!lebo Spojených štátov amerických, alebo Kanady, alebo Austrálie, čiže nie je to absolútne nič, nijaká novinka, je to len niečo, na čo majú občania právo a každý sa má možnosť rozhodnúť, či to bude sledovať, alebo nebude sledovať, ale musí mať možnosť, aby to mohol sledovať.Áno, bol to podnet aj od občanov, pretože tým, že sme v kontakte s občanmi a v predchádzajúcom období, bolo, to ešte aj za čias našej vlády do roku \'98, aj potom boli priame prenosy z rokovania parlamentu a občania si to žiadajú. Oni v podstate sú len záznamy a tie záznamy sú v neskorých nočných hodinách, alebo v skorých ranných hodinách a ja si myslím, že posunúť záznam z parlamentu do takýchto hodín je aj nedôstojné, pretože parlament je najvyšší zákonodarný zbor.Je to možné, ale myslím si, že aj občan by si zvykol určitým spôsobom pozrieť si tie dôležité zákony, ktoré sa prerokovávajú, ktoré sa ho bytostne dotýkali. Možno, že práve ten zákon, ktorý bol vtedy prerokovávaný, občanom bol vzdialený. Ústava ako taká v podstate je právny dokument, veľmi vážny dokument, ale nerieši bytostne niektoré otázky, ktoré ľudí zaujímajú. Takže si myslím, že keď budú mať túto možnosť, budú si mať možnosť vybrať, ktorú tú časť toho parlamentu si pozrú, ktorá je pre nich zaujímavá, ale dôležité je aj to, že v demokratickej spoločnosti musí byť zabezpečená kontrola vlastne volených zástupcov a týmto spôsobom by si aj volič mohol pozrieť, akým spôsobom ten človek, ktorému som dal hlas pracuje a či plní tie svoje záväzky, ktoré dával v predvolebných sľuboch.My neurčujeme žiadnu dramaturgiu, nám ide o právo občana na informácie, takže to je trošku pomýlené a ten občan, ktorý si chce pozrieť nejakú inú skladbu, môže si prepnúť kanál, môže si vybrať niečo iné, čiže my nikoho nenútime, že musí pozerať. Keby bol iba jeden kanál a tu by sme obmedzovali tú programovú skladbu, by som povedala dobre, máte pravdu, ale skutočne tu ide o to, že vtedy, keď je to zasadnutie parlamentu, aby to vysielanie bolo realizované nič viac a nič menej.Tak v Slovenskej televízii sú finančné problémy od tých 90- tych rokov, keď sa pozrieme tak trošku dozadu, striedali sa managementy, striedali sa riaditelia, ale v podstate stále sa točilo okolo jedného a toho istého. Bol nedostatok finančných prostriedkov, takže vyriešenie otázky financovania je na ramenách pána riaditeľa a managementu. Nemyslím si, že je to možné zmeniť veľmi rýchlo a veľkou obrátkou, ale práve vysielanie týchto záznamov viem, že nemalo by narušiť ekonomiku STV-ečky. My sme zo začiatku uvažovali aj o tom, že by bolo dobré dávať priame prenosy. Boli sme informovaní, že v prípade, že by to boli priame prenosy, STV by potrebovala asi 150 miliónov korún na to, aby tieto priame prenosy mohla realizovať. Je to veľa, alebo málo, keď sa človek nad tým zamyslí, ale s čím to budeme porovnávať. Keď to budeme porovnávať s tými dlhmi, ktoré majú, s tými peniazmi, ktoré sa nehospodárne vynaložili v Slovenskej televízii a s tým, čo vlastne Slovenská televízia si priniesl!a k dnešnému dňu z pracovno-správnych sporov a tak ďalej, takže ja to ani nevidím ako za veľkú nejakú sumu, ktorá by bola nerealizovateľná, keby sa efektívne hospodárilo v Slovenskej televízii. Je to otázka pohľadu, ale ja som presvedčená o tom, že tak, ako v Českej republike je kanál 24 CZ, kde sú všetky tieto prenosy, kde dávajú aj záznamy zo zastupiteľstiev z tej jednotlivej štátnej správy, z palramentu, z výborov a má to svoje opodstatnenie od roku 2004, ja si myslím, že toto je cesta, kam by sa mala uberať aj Slovenská televízia." Zdenka Kramplová

" HZDS utvorilo skupinu politológov okolo nás, ktorá začne po sneme efektívne pôsobiť a bude sa predstavovať i iným“.

Vladimír Mečiar

„Myslím, že sme za svoje účinkovanie na obrazovke zaplatili dostatočne veľké školné a poučili sme sa. Uvedomujeme si aj to, že ani spolupráca televízie s nami nie je úplne jednoduchá ani štandardná.“ Braňo Mojsej

„Keby boli proti SuperStar nasadení napríklad Mojsejovci 2, SuperStar by nemala šancu. Jeseň však nie je vhodné obdobie na tento typ reality show, a preto by sme s tým chceli počkať do jari.“ Braňo Mojsej

"My tej dievčine dôverujeme. Máme však obavy, aby to nebol politicky motivovaný proces charakteristický pre 50. roky. Podľa mňa sú obavy odôvodnené, lebo minister vnútra mal v tejto súvislosti nechutné výroky. “

Pál Csáky , predseda SMK