16. 5. 2007

STV NEWS

STV NEWS
Do akej miery nesie Tiso zodpovednosť za vtedajší politický vývoj? Mohol či nemohol niektorým tragickým skutočnostiam aspoň čiastočne zabrániť? Ako máme jeho osobnosť hodnotiť dnes, s historickým odstupom? Aké miesto mu patrí v panteóne slovenských národných dejateľov? Je Tiso skôr pozitívnou alebo negatívnou osobnosťou? Alebo ho treba hodnotiť zmiešane, ako kontroverznú osobnosť? Na tieto a iné otázky súvisiace s témou relácie Sféry dôverné budú dnes večer o 21:55 hod. na Dvojke odpovedať: prof. Dr.phil. Emília Hrabovec, PhDr. Ivan Kamenec CSc., doc. František Vnuk, prof. Róbert Letz Phd., PhDr. Milan Zemko CSc. a Dr. Jozef Rydlo. Autorom námetu je historik PhDr.Martin Lacko. Reláciu bude moderovať Viliam Jablonický. Obdobie Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 ostáva, napriek viac než polstoročnému časovému odstupu, pravdepodobne najcitlivejším a čo do interpretácie najrozpornejším úsekom našich národných dejín. A to nielen medzi historikmi či pamätníkmi, ale často preniká aj do širšieho verejného a politického života. Najvýraznejšou osobnosťou a symbolom obdobia slovenského štátu rovnako pre jednu alebo druhú stranu rozdelenej odbornej i pamätníckej verejnosti je bezpochyby osoba Dr. Tisa, najprv premiéra, od októbra 1939 prezidenta Slovenskej republiky.