18. 1. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Na 31. Kongrese Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS), ktorý sa konal včera, členovia Asociácie zvolili deväťčlennú Radu Asociácie na trojročné funkčné obdobie /2008 – 2010/ a zároveň prijali štyroch nových členov. Podľa našich informácií témou včerajšieho zasadnutia bola aj úvaha o etablovaní nového prieskumu pre rádiá. Stratégiám sa takisto podarilo zistiť, že zástupcovia Rádií sa dohodli na spoločnom postupe s televíziami pri možných rokovaniach o prieskumoch PPM. Václav Mika (TV Markíza), Michal Arpáš (Rádio OKEY), Rudolf Podkrivacký (Rádio Frontinus), Patrik Ziman (FUN Rádio), Martin Lengyel (Jemné melodie), Eva Babitzová (Rádio Expres), Juraj Spuchľák (Rádio Lumen) sú staronovými členmi Rady ANRTS a novými členmi sa stali Dušan Budzák (Rádio VIVA) a Richard Flimel (TV JOJ), ktorí nahradili bývalých členov - Jaroslav Dóczy (N Rádio) a Milan Kňažko (TV JOJ). Do funkcií prezidenta a viceprezidenta účastníci 31. Kongresu Asociácie opätovne zvolili generálneho riaditeľa Televízie Markíza Václava Miku /prezident/ a predsedu dozornej rady Rádia OKEY Michala Arpáša /viceprezident/. Účastníci 31. Kongresu Asociácie rozhodli na základe žiadostí žiadateľov a vyjadrenia Rady Asociácie o prijatí štyroch nových členov za členov Asociácie: Dokupil Marián – Doko Media, /Rádio Go DeeJay/, Trenčín, Turist Servis, s.r.o. /Rádio Tour, Poprad, ČH Hornets, s.r.o. /Hornet radio/, Košice, Best FM Media spol. s r.o. /Rádio Best/, Bratislava. Členstvo v Asociácii zaniklo spoločnosti Servis Slovakia, s.r.o. /Rádio Fajn/, Žilina, rozhodnutím Kongresu Asociácie o vylúčení člena z Asociácie. ANRTS vznikla v roku 1992 ako Asociácia nezávislých rozhlasových staníc na podporu duálneho vysielania v SR a jej cieľom bolo hľadať spoločné riešenia problémov pri prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Zakladajúcimi členmi bolo sedem rozhlasových staníc. V roku 1997 po prijatí nových členov zmenila Asociácia názov do dnešnej podoby. V súčasnosti združuje 17 rozhlasových a štyri televízne stanice (TV Markíza, TA3, TV JOJ, TVA).