14. 1. 2008

STV NEWS

STV NEWS
Ako sme už písali Slovenská televízia bola Štatistickým úradom SR od 19.11.2007 preregistrovaná z „ podniku - ziskovo orientovaného subjektu“ na „organizáciu - subjekt verejnej správy“. Z písomného oznámenia Štatistického úradu SR o preregistrovaní STV z „podniku - ziskovo orientovaného subjektu“ na „organizáciu - subjekt verejnej správy“ však nie je dostatočne zrejmé, ako má STV postupovať v oblasti finančnej kontroly (zákon č. 502/2001 Z.z.) STV sa preto sa obráti na Ministerstvo financií SR s požiadavkou, aby v tejto záležitosti poskytlo STV jednoznačné stanovisko pri uplatňovaní cit. zákona. Podľa odborníkov ide o veľmi neštandartný postup Štatistického úradu, kde ide v lepšom prípade o o závažnú profesionálnu chybu alebo politickú manipuláciu, ktorá umožní aj iným subjektom verejnej správy vstupovať do kontroly STV.