17. 1. 2008

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Po dohode Slovenského rozhlasu (SRo) s prevádzkovateľom rozhlasových vysielačov, firmou TBDS, bude Rádio Patria vysielať od pondelka 21.januára 2008 už bez doplnkového programu.
Rádio Patria vysiela podľa novej programovej štruktúry, ktorá je platná od 14. januára.2008, v časoch: pondelok až piatok od 8. hodiny do 18-tej hodiny, v sobotu od 7.hodiny do 19-tej hodiny, v nedeľu a vo sviatok od 7.hodiny do 20-tej hodiny.