16. 1. 2008

STV NEWS

STV NEWS
Plánovaná diskusná relácia STV s názvom Klub 2, ktorej prvá časť mala byť zaradená do vysielania 25. januára, zatiaľ na Dvojke nebude. Súčasné vedenie Slovenskej televízie tak rozhodlo na porade vedenia 14.1.2008. Vedenie STV sa rozhodlo vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu televízie a náročnosť projektu s uvedením pripravovanej živej diskusnej relácie počkať do zvolenia nového generálneho riaditeľa STV.