3. 11. 2015

Ľudovít Štúr ako novinár


Ľudovít Štúr ako novinár

 


Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vychádza v druhom vydaní monografia známeho publicistu a vysokoškolského pedagóga Fraňa Ruttkaya s názvom Ľudovít Štúr ako novinár. Publikáciu, ktorá mapuje významnú profesijnú etapu v živote nášho dejateľa, vydalo vydavateľstvo Slovart spolu s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR).
      Hoci začiatkom 40. rokov 19. storočia tvorili Slováci 14,5 % z celkového počtu obyvateľov Uhorska, vlastné politické periodikum nemali. Prvé Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatranski vyšli až v roku 1845. O ich vznik sa pričinil práve ich šéfredaktor a vydavateľ v jednej osobe Ľudovít Štúr. Kniha tak priblíži "najväčšieho Slováka" 19. storočia nielen ako vedeckého pracovníka, spolutvorcu spisovnej slovenčiny, básnika, organizátora národného života, ale aj ako vydavateľa a redaktora prvých slovenských politických novín. Publikácia je určená pre širokú verejnosť, jej obsah však ocenia najmä študenti žurnalistiky či ľudia, ktorí študujú slovenský jazyk a pedagogiku. Prvé vydanie textu pochádza z roku 1982, už v tom čase sa používal ako učebný materiál na školách.
      Fraňo Ruttkay, autor monografie, ktorá analyzuje osobnosť Ľudovíta Štúra na základe jeho publicistickej a redaktorskej činnosti, zomrel náhle 21. novembra 2002 v Bratislave. "Môj otec bol celý život vysokoškolský učiteľ, ktorý nesmierne miloval svoju prácu. Práve Štúr bol preňho životnou témou, študoval materiály dlhé roky, zbieral jednotlivé fakty a publikoval. Som nesmierne vďačná za aktivitu TASR a vydavateľstvu Slovart, že mohlo toto dielo znova vyjsť," uviedla v rozhovore pre TASR dcéra profesora Ruttkaya, novinárka, redaktorka a publicistka Ivica Ruttkayová. "Je to nielen rozšírenie témy, dnes, vyše 30 rokov po prvom vydaní, ale zároveň aj spomienka na môjho otca, tak, ako si ho pamätajú generácie študentov a študentiek, ktorí študovali na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského žurnalistiku," poznamenala na margo knižnej novinky.
      Tento mesiac uplynie 13 rokov, čo profesor Ruttkay zomrel po dopravnej nehode. "Bolo to ťažké obdobie pre celú rodinu, pretože miloval svoje vnúčatá, odovzdával im veľa lásky a starostlivosti. Je to strata, s ktorou sa vyrovnávame aj dnes," zaspomínala si Ivica Ruttkayová na svojho otca, ktorý mal významný podiel na vybudovaní univerzitného štúdia žurnalistiky a formoval ho od jeho začiatkov. Jeho vysokoškolské skriptá Prehľad dejín slovenského novinárstva od najstarších čias do roku 1918 vyšli v piatich vydaniach. Je autorom siedmich vysokoškolských skrípt, 15 samostatných knižných monografií, stoviek vedeckých štúdií v zborníkoch a vedeckých časopisoch. Prednášal aj po odchode do dôchodku, rodený rétor formoval tiež študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. "Aj po tých 13 rokoch mi najviac chýba jeho špecifický ostrý, často ironický zmysel pre humor, ktorým vedel glosovať situácie. Neprejde deň, aby som si naňho nespomenula," uzavrela Ivica Ruttkayová.
      Knihu Fraňo Ruttkay Ľudovít Štúr ako novinár uvedú do života na knižnom veľtrhu Bibliotéka v nedeľu 8. novembra.

 

Copyright © TASR 2015