2. 11. 2015

Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom

Medzinárodný deň za ukončenie

beztrestnosti za zločiny proti novinárom

Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom (IDEI) si Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) pripomenie 2. novembra viacerými podujatiami v Paríži, Londýne, New Yorku a inde vo svete.
TASR o tom informovala generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Aurélia Füle.
Za uplynulých desať rokov zomrelo pri výkone služby 700 novinárov, čo predstavuje v priemere jedno úmrtie za každých päť dní. V deviatich z desiatich prípadov ostávajú vrahovia bez potrestania. Beztrestnosť prináša ďalšie zabíjanie a je často príznakom zhoršujúceho sa konfliktu a zrútenia právnych a justičných systémov.
Organizácia v tejto súvislosti varuje, že beztrestnosť zakrývaním vážneho porušovania ľudských práv, korupcie a zločinov ničí celú spoločnosť.
UNESCO pri tejto príležitosti pripravuje alebo spoluorganizuje rôzne podujatia vo svojej centrále v Paríži, ako aj v Londýne, New Yorku a inde vo svete. Pripravované akcie budú tiež príležitosťou uviesť na rôznych pôdach nadchádzajúcu štúdiu UNESCO s názvom Svetové trendy v slobode prejavu a vývoji médií (World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Special Digital Focus 2015). Štúdia obsahuje najnovšie informácie získané touto organizáciou v otázkach bezpečnosti novinárov a beztrestnosti.
Podujatia v rámci dňa venovaného úsiliu za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom v Paríži, Londýne, New Yorku a inde budú príležitosťou pre novinárov, právnikov, tvorcov politík a iných, aby zvážili, ako najlepšie reagovať na túto naliehavú výzvu.
Závery z týchto stretnutí môžu byť použité ako podklady na spomienkovej konferencii pri príležitosti IDEI, ktorá sa v spolupráci s Medziamerickým súdom pre ľudské práva (CIDH) uskutoční 9.-10. októbra na Kostarike.
V roku 2013 ustanovilo 68. Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii (A/RES/68/163) 2. november za Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom (IDEI). Dohľadom nad implementáciou IDEI rezolúcia poverila UNESCO.Copyright © TASR 2015