3. 11. 2015

Obrátená pyramída sa rozžiarila počas Bielej noci

Obrátená pyramída sa rozžiarila

počas Bielej noci