13. 7. 2016

M. Maďarič pred europoslancami hovoril o audiovizuálnej smernici EÚ

M. Maďarič pred europoslancami 
hovoril o audiovizuálnej smernici EÚ

Jednou z najvýznamnejších priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti kultúry a audiovízie bude revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Po dnešnom vypočúvaní pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT) v Bruseli to uviedol minister kultúry SR Marek Maďarič.
      Členovia slovenskej vlády sú od pondelka do štvrtka (11. - 14.7.) vypočúvaní vo výboroch europarlamentu ohľadne programových priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
      "Poslanci sa zaujímali o tú najväčšiu prioritu a to je revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách," uviedol Maďarič pred novinármi. Pripomenul, že ide o "zložitú smernicu s veľa otázkami" a že slovenské predsedníctvo je odhodlané pokročiť v procese rokovaní pokiaľ možno čo najďalej. Priznal, že Slovensko na čele EÚ zrejme tento proces nedokončí a odovzdá štafetu maltskému predsedníctvu, keďže pozície členských štátov sú často "v konflikte".
      Maďarič zopakoval, že audiovizuálne prostredie, tak ako sme ho doteraz poznali, sa vďaka digitálnej revolúcii úplne zmenilo. Na trh vstúpili noví hráči, ktorí zaviedli nové obchodné modely a zapríčinili neustále zmeny na mediálnom trhu, čo viedlo k tomu, že Európska komisia zavádza regulácie aj v oblastiach, ktoré doteraz regulované neboli.
      Minister pripomenul, že kvôli spoločenskému významu tejto smernice sa slovenské predsedníctvo rozhodlo zorganizovať konferenciu s názvom Ochrana maloletých - Regulačné konvergencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. a 16. septembra v Bratislave.
      Ďalším dôležitým bodom z pohľadu záujmu europoslancov bola podľa Maďariča snaha vyhlásiť rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Europarlament túto iniciatívu navrhol, Rada EÚ ju podporuje a Slovensko v tejto súvislosti poukazuje na fenomén spoločného kultúrneho dedičstva ako na dôležitý prvok oživenia a posilnenia povedomia občanov o hodnotách EÚ, najmä v čase, kedy je EÚ konfrontovaná s mnohými politickými, hospodárskymi a sociálnymi výzvami.
      "Ešte stále čakáme na definitívne znenie návrhu zo strany Európskej komisie a potom na vyriešenie otázky financovania tohto roka ochrany kultúrneho dedičstva, lebo ak to nebude zafincované, tak to bude len priorita na papieri," opísal situáciu minister. Dodal, že táto iniciatíva je postavená na troch pilieroch: kultúrna rôznorodosť, demografická zmena a trvalá udržateľnosť.

Copyright © TASR 2016