12. 7. 2016

Zomrel Milan Jíra

Zomrel Milan Jíra

Vo veku 81 rokov zomrel včera ráno v Prahe po ťažkej chorobe klavirista, dramaturg, hudobný redaktor a publicista Milan Jíra.
"Bol to virtuózny skladateľ a klavírny šéf spolku Šansón - vec verejná, ktorý bol založený mesiac po smrti Jana Palacha s tým, že by sa Československo malo brániť proti sovietskej okupácii aspoň na kultúrne fronte," uviedol novinár Jan Petránek, autor textov k niektorým Jírovým skladbám.
Milan Jíra sa narodil 7. apríla 1935 v Prahe Ako skladateľ sa uplatnil nielen ako autor scénickej a vážnej hudby, ale aj ako skladateľ hudby populárne, najmä šansónovom. Vystupoval pravidelne ako klavirista, moderátor a občasný spevák na koncertoch združenie Šansón - vec verejná. Zložil niekoľko desiatok opusov z oblasti vážnej hudby, približne stovku šansónov v interpretácii najmä Aleny Havlíčkovej a Ljuba Hermanová, ale tiež Rudolfa Pellara, Jana Faltýnka a ďalších. K hlavným textárom Jírových piesní patrili Ivo Štuka, Petránek a Jaroslav Jakoubek.
Jíra bol činný aj publicisticky v Hudobných rozhľad, tiež napísal predslov k publikácii Variácie. Vytvoril tiež okolo dvoch stoviek scénických skladieb pre divadlo.
Vzdelanie získal na pražskom konzervatóriu a hudobnej fakulte Akadémie múzických umení, doplnil je postgraduálnym štúdiom estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Pôsobil ako operný korepetítorom v Armádne opere a Národnom divadle, hudobné vedúci kabaretný skupiny Armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého, hudobné redaktor v Československom rozhlase, pedagóg Ľudové konzervatória (dnes Konzervatórium Jaroslava Ježka) a pražského konzervatória. V rokoch 1997 až 2003 bol predsedom Spoločnosti českých skladateľov.

Copyright © ČTK 2016