11. 7. 2016

Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti.

Svätý Prokop prosí, 


nech slniečko svieti

Jednotka lepšie.
Dvojka horšie.
Spolu lepšie, lepšie ako  JOJ Group - 18,20 % .

Markíza horšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO horšie.
Spolu horšie a stále hlboko pod tridsať - 26,00%

JOJ horšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU horšie.
Spolu horšie- 18,10%

TA 3 horšie.


Jednotka - 12,40% ;
Dvojka - 5,80 % ;
Markíza - 17,20 % ;
TV DOMA - 5,10 % ;
DAJTO- 3,70 %
TV JOJ – 12,70% ;
JOJ PLUS- 3,30%;
WAU - 2.10 %;
TA 3 - 2,20 %