10. 8. 2016

Nicholsonová – Nový čas

Nicholsonová – Nový čas


Tvrdenia pani Nicholsonovej v dnešnom vydaní denníka Nový čas s názvom Najprv školenie, potom ?! vyvolali úsmev na tvári zamestnancov prokuratúry. Zrejme, aj pri písaní svojho facebookového statusu, ktorý sa stal inšpiráciou pre napísanie článku, vychádzala zo zázračných odhadov, ako to nedávno ukázala počas rokovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Nie je to po prvý raz, čo pani Nicholsonová klame a zavádza. Účelovo, alebo z nevedomosti? Účelové zariadenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Starej Lesnej okrem vzdelávacích podujatí, tieto zariadenia slúžia aj na dovolenkové a rekreačné účely (rehabilitácie, dovolenky, školenia, semináre, konferencie, porady, usporiadanie podujatí pre zahraničné návštevy...) nielen pre prokurátorov, ale i sudcov, prípadne policajný zbor. To znamená, že je to určené pre všetkých prokurátorov, zamestnancov prokuratúry, sudcov a iných hostí.
Každý tovar, vrátane alkoholických nápojov si každý návštevník riadne zaplatí a takto získané finančné prostriedky sú príjmom do štátneho rozpočtu. To znamená, že pani Nicholsonová nie po prvý raz zavádza a klame! Je zaujímavé si všimnúť reakcie ľudí na facebooku k tomuto statusu. Nie všetci jej na prvoplánové a bombastické ohurovanie informáciami, samozrejme nepravdivými, skočili. Pre skromné objasnenie prikladáme zopár faktov: Suma, ktorú spomína pani Nicholsonová vychádza zo zmluvy, ktorá bola uzatvorená s dodávateľom na dva roky na nákup spomínaného tovaru v hodnote 40 tisíc eur. Rozmenené na drobné:
Nákup na 1 rok – predstavuje 20.000 eur.
Nákup na 1 mesiac – predstavuje 1666,66 eur.
Denná spotreba (priemer 30 dní v mesiaci) – predstavuje 55 eur.
Pri ročnej vyťaženosti zariadenia (viac ako cca 3300 ľudí) predstavuje denná spotreba alkoholu 6 eur na jednu osobu.
Zdvihnuté obočie a úsmev na tvári tiež vyvolal výrok pani Nicholsonovej: „Ide leto, treba sa zabaviť, natriezvo to ide niekedy ťažko“ (Nový čas dňa 10. 8. 2016). Túto vetu môžeme chápať aj ako osobnú radu pani Nicholsonovej na zvýšenie pracovných výkonov zamestnancov prokuratúry v letnom období :) :) :) . A teraz vážne, nech si každý súdny čitateľ urobí na štýl vyjadrenia podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky vlastný názor. Mimochodom, slušný človek, by sa ospravedlnil.
Generálny prokurátor aj touto formou pani Nicholsonovej odkazuje, že je v účelovom zariadení v Starej Lesnej srdečne vítaná. Má to len jeden háčik. Keďže za stravu, ubytovanie a konzumáciu akýchkoľvek nápojov sa platí, musí si zo sebou vziať vlastnú peňaženku! :)"