25. 8. 2016

Zastúpenie národnostných menšín v SR by sa malo odraziť aj v programe RTVS

Zastúpenie národnostných menšín v SR by sa
malo odraziť aj v programe RTVS

Program verejnoprávneho vysielateľa by mal podľa Strany maďarskej komunity (SMK) zohľadňovať zastúpenie národnostných menšín medzi obyvateľmi Slovenska. Preto chce mimoparlamentná strana iniciovať legislatívnu zmenu a obrátiť sa na Ministerstvo kultúry SR.
Predseda Republikovej rady SMK Péter Őry na dnešnej tlačovej konferencii upozornil na to, že podiel programov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v jazyku národnostných menšín sa značne odlišuje od percentuálneho podielu obyvateľstva patriaceho k národnostnej menšine, ktoré zistilo sčítanie obyvateľov, bytov a domov v roku 2011. Ako príklad uviedol vysielanie v maďarskom jazyku v televíznom programe RTVS. "Kým v roku 2015 to bolo v priemere 56 minút týždenne, podľa percentuálneho podielu maďarskej národnostnej menšiny v rámci celkového zloženia obyvateľstva SR by to mali byť štyri hodiny denne," uviedol Őry. Zdôraznil zároveň, že návrh novely vychádza v ústrety potrebám všetkých národnostných menšín v SR.
Podpredsedníčka SMK pre samosprávy a verejnú správu Ildikó Kőrösi poukázala na to, že právo na pomerné vysielanie je síce zabezpečené v zákone o RTVS, znenie zákona je však potrebné upraviť tak, aby mohla byť litera zákona efektívnejšie naplnená. "Preto navrhujeme doplniť zákon o vysielaní a retransmisii o výslovný spôsob určenia podielu programových služieb RTVS vysielaných v jazyku národnostných menšín podľa výsledkov sčítania," ozrejmila. Podľa predstaviteľov SMK by sa zmenou podarilo zosúladiť zákon o RTVS s Ústavou SR i ustanovením zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

Copyright © TASR 2016