9. 1. 2017

MK SR: Reakcia na udeľovanie štátnych vyznamenaní prezidentom

MK SR: 
Reakcia na udeľovanie štátnych vyznamenaní prezidentom

Vzhľadom na neúplné, a teda aj čiastočne zavádzajúce informácie týkajúce sa dnešného udeľovania štátnych vyznamenaní, považuje Ministerstvo kultúry (MK) SR za potrebné uviesť: Udeľovanie štátnych vyznamenaní patrí do výlučnej kompetencie prezidenta SR. Prezident o konkrétnych menách rozhoduje na základe odporúčania komisie, ktorú má na tento účel zriadenú. A práve táto prezidentova komisia, nie ministerstvo kultúry, ešte vo februári 2016 zo štyroch návrhov ministerstva kultúry odporučila udeliť štátne vyznamenanie práve Borisovi Filanovi a Jurajovi Kukurovi.
K návrhu štyroch mien pristúpilo ministerstvo kultúry ešte v máji 2015 po výzve z prezidentskej kancelárie.