13. 1. 2017

MV: Nadácia Zastavme korupciu opäť politikárči

MV:
 
Nadácia Zastavme korupciu opäť politikárči

Nadácia Zastavme korupciu opäť ukázala, že viac ako o pravdu jej ide o politiku. Jej posledná iniciatíva s podpisovaním elektronickej hromadnej žiadosti to jasne dokazuje. Nadácia sa totiž odvoláva na vetu, ktorú minister nikdy nepovedal, čo už niekoľko dní vysvetľujeme v médiách.
Minister vnútra slová, že korupcia na najvyšších miestach politiky neexistuje, nikdy nevyslovil. Novinári sa ministra pýtali na korupciu na najvyšších miestach – úrade vlády či u ministrov, a čo hovorí na výrok prezidenta, že situácia v roku 2016 s korupciou je neudržateľná. Odpovedal otázkou, povedzte mi aspoň jednu kauzu z minulého roka, pre ktorú by bola situácia s korupciou neudržateľná, ktorá sa týka najvyšších poschodí politiky. Ani jeden z novinárov odpovedať nedokázal.
Ich najnovšiu iniciatívu považujeme za politikárčenie, ktorému sa venujú už od bezprecedentného útoku na Nemocnicu sv. Michala v súvislosti s nákupom zdravotníckeho vybavenia. Zakrývajú tým vlastné zlyhanie pri vytvorení lživej analýzy o nákupe prístrojov, ktorú podsunuli médiám a v ktorej porovnávali neporovnateľné prístroje, úplne iné prístroje alebo pri prepočtoch zabudli započítať DPH. Svedčí o tom aj ich zbabelý útek zo spoločnej komisie, tvorenej zástupcami Inštitútu zdravotnej politiky, Nemocnice sv. Michala a Nadácie Zastavme korupciu, ktorá mala dať odpoveď na to, či bol nákup zdravotníckej techniky v poriadku. Už pri porovnaní prvých položiek zo zoznamu Zastavme korupciu pri použití analýzy Inštitútu zdravotnej politiky (na ktorú sa sami odvolávali) sa ukázalo, že rozdiel v ich cenách a v reálnych cenách je 770 000 eur v prospech nemocnice.