8. 1. 2017

RVR NEWS

RVR NEWS


Ľahší prístup sluchovo a zrakovo postihnutých k slovenským programom v televízii mala priniesť od 1. januára 2016 platná vyhláška ministerstva kultúry o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím. Dodržiavanie pravidiel chce Rada pre vysielanie a retransmisiu tento rok overiť v špeciálnom monitoringu. Do zákona zároveň pribudla povinnosť pre retransmitorov, aby sa nestávalo, že niektorá z domácich televízií síce odvysiela program sprevádzaný titulkami pre nepočujúcich, alebo program s hlasovým komentovaním pre nepočujúcich, no pri prenose vysielania sa tento program dostane ku koncovému užívateľovi bez tejto služby. V súvislosti s multimodálnym prístupom rada v roku 2016 zaevidovala šesť sťažností na programy odvysielané v roku 2016 a riešila aj jeden program vysielaný v roku 2015.
Zo spomínaných šiestich sťažností sa päť týkalo vysielateľa Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. a jedna verejnoprávneho vysielateľa, Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová, v prípade televíznej Jednotky RTVS dostala rada sťažnosť, že 10. apríla 2016 odvysielala druhý diel z dvojdielneho filmu Grzimek (diely išli po sebe) bez skrytých titulkov. Sťažnosť však rada nemohla preskúmať, keďže v súčasnosti nemá možnosť uchovávať záznamy teletextu, ktoré by mali obsahovať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím. Preto nedokáže overiť, či vysielateľ skutočne tieto titulky odvysielal. Žiaden právny predpis však vysielateľom nenariaďuje odvysielať so skrytými titulkami každú časť série, takýto podnet preto rada nemohla uznať za opodstatnený. Licenčná rada zároveň RTVS udelila za vysielanie filmu Grzimek sankciu – upozornenie na porušenie zákona z dôvodu, že v periodickej tlači, na webovej stránke RTVS a počas samotného vysielania boli uvedené rozličné informácie o multimodálnom prístupe k týmto programom. Na televízne stanice patriace pod spoločnosť Markíza – Slovakia dostala RVR obdobné sťažnosti. Tri sťažnosti nedokázala rada preskúmať z rovnakého dôvodu, ako v prípade RTVS. Išlo o filmy, ktoré podľa autorov sťažností avizovali so skrytými titulkami, ale tie odvysielané neboli. Konkrétne sa sťažnosti týkali vysielania filmu Nebezpečný cieľ 11. apríla 2016 na televízii Dajto, filmu Leto v Barcelone 4. júna 2016 na TV Doma a filmu Vražedná hra vysielanom 5. júna 2016 na TV Markíza. Dve ďalšie sťažnosti boli na vysielanie filmu Divergencia (TV Markíza, 21.5.) a filmu Rezistencia (TV Markíza, 22.5.). Podľa sťažovateľa sa film Rezistencia vysielal bez skrytých titulkov napriek tomu, že film Divergencia, s ktorým tvoria sériu, sa predošlý večer vysielal so skrytými titulkami. Tieto dve sťažnosti licenčná rada podobne ako v prípade RTVS vyhodnotila ako neopodstatnené, keďže povinnosť uplatniť rovnaký multimodálny prístup k jednotlivým častiam sérií vysielatelia nemajú. Okrem toho dala RVR v roku 2016 v súvislosti s multimodálnym prístupom nefinančnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona za vysielanie programu Súdna sieň z 9. júla 2015 na TV Joj. Skryté titulky v programe totiž výrazne nekorešpondovali s dejom a na obrazovke sa zjavovali na krátky čas.
„Vzhľadom na problémy spojené s prešetrovaním sťažnosti týkajúcich sa multimodálneho prístupu plánuje rada tento rok kontrolný monitoring zameraný na dodržiavanie povinností súvisiacich s multimodálnym prístupom,“ avizovala Lucia Jelčová. Rada si je podľa jej hovorkyne vedomá, že zabezpečenie multimodálneho prístupu kladie na vysielateľov špecifické technické, personálne a finančné nároky. Cieľom monitoringu preto nebude trestanie vysielateľov. „Je však nevyhnutné, aby vysielatelia rešpektovali existujúcu legislatívnu úpravu, a to tak, aby to prinieslo želaný efekt pre divákov, pre ktorých sú skryté titulky a audiokomentáre určené.“ Podľa RVR je dôležité, aby nedochádzalo k situáciám, keď napríklad jeden diel série odvysiela vysielateľ so skrytými titulkami a jeho pokračovanie už nie. Tiež by sa nemalo stávať, že televízia avizuje vysielanie prístupné aj nepočujúcim a napokon tomu tak nie je, alebo je jeho kvalita nedostačujúca. Vysielatelia zas radu upozorňujú na fakt, že pri zverejňovaní televíznych programov v tlači, za ktoré sú podľa zákona zodpovední, môžu nastať chyby, ktoré nedokážu ovplyvniť.
Problematikou sa zaoberalo aj združenie európskych regulátorov ERGA (The European regulators group for audiovisual media services), ktoré je poradným orgánom Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií a združuje regulátorov zo všetkých členských štátov EÚ. Z diskusie okrem iného vyplynulo, že ERGA považuje za dôležité téme venovať viac pozornosti a „zároveň aj zistenie, že slovenská legislatíva patrí v tejto oblasti k tým prepracovanejším,“ dodala pre SITA hovorkyňa RVR.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.