2. 1. 2017

RVR NEWS

RVR NEWS

Kriminálne filmy s detailne zobrazenými obeťami či anglické piesne s vulgárnymi textami, aj na to sa Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) najčastejšie sťažujú rodičia. Rada, ktorá zo zákona dozerá na to, či televízie a rádiá dodržiavajú ochranu maloletých, dostala v roku 2016 tiež sťažnosti na vysielanie nevhodného obsahu po 20. hodine. „V poslednom čase sme riešili viacero sťažností na vulgarizmy v programoch, ktoré sa vysielali okolo 20:00 a boli označené ako prístupné od 12 rokov, ale podľa obsahu mali byť prístupné od 15 alebo od 18 rokov, a tým pádom vysielané po 22:00,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.
Charakter sťažností týkajúcich sa ochrany maloletých sa podľa hovorkyne licenčnej rady významne nemení. Rodičom prekážajú spomínané kriminálky, v ktorých sa objavia detaily obetí v prípade, že sa vysielajú v čase, keď môžu byť deti pred obrazovkou samé, napríklad predpoludním. „Časté sú i sťažnosti na reklamné spoty alebo sponzorské odkazy na rôzne prípravky podporujúce erekciu, ktoré však vyhláška o jednotnom systéme označovania programov o ich vekovej prístupnosti nepostihuje,“ doplnila Jelčová. Rada vníma negatívne ohlasy, plánuje túto problematiku podrobnejšie preskúmať a prípadne navrhnúť nejaké opatrenia, ktoré by viedli k riešeniu situácie.
Slovenský systém ochrany maloletých pred mediálnymi vplyvmi existuje od roku 1999 a odvtedy sa viackrát upravoval. Posledné sprísnenie platí od 1. apríla 2013, keď sa do vyhlášky o jednotnom systéme označovania (JSO) vhodnosti programov do 7, 12, 15 a 18 rokov zaviedla tzv. druhá časová opona. Podľa tejto zmeny sa programy prístupné od 15 a od 18 rokov môžu vysielať len v istých časoch. Prvá časová opona stanovuje, že programy nevhodné do 18 rokov sa môžu vysielať od 22:00 do 6:00 ráno. Druhá časová opona zaviedla, že programy nevhodné do 15 rokov sa môžu vysielať až po 20:00 (t.j. od 20:00 do 06:00). V krajinách Európskej únie systém ochrany maloletých vychádza zo smernice o audiovizuálnych službách.
Kancelária RVR sa problematike ochrany maloletých intenzívne venuje na medzinárodnej úrovni. Koncom roka 2015 uskutočnila porovnávaciu štúdiu systémov ochrany maloletých v štátoch združených v Stredoeurópskom regulačnom fóre (CERF). Ochrana maloletých bola aj nosnou témou zasadnutia CERF, ktoré v júni 2016 RVR zorganizovala v Košiciach. Zástupcovia slovenského regulátora sú v európskom priestore dlhodobo lídrom v problematike ochrany maloletých pred nežiaducimi mediálnymi účinkami. Dôkazom toho je aj fakt, že riaditeľa Kancelárie RVR Ľuboša Kukliša zvolili 29. novembra v Bruseli na plenárnom zasadnutí The European regulators group for audiovisual media services (ERGA) za podpredsedu ERGA. ERGA je poradný orgáne Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií združujúcom regulátorov zo všetkých členských štátov EÚ. Ešte v júni 2016 poverili Kukliša vedením medzinárodného tímu pracovnej skupiny ERGA zriadeného s cieľom sumarizovať a vyhodnocovať poznatky o ochrane maloletých v celoeurópskom kontexte. Následné zvolenie za podpredsedu je podľa slov Kukliša „vyjadrenie spokojnosti predstaviteľov ERGA s našim doterajším pôsobením a záväzok ďalej ho skvalitňovať“.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.