30. 4. 2018

List a stanovisko umeleckého súboru divadla Andreja Bagara v Nitre

List a stanovisko umeleckého súboru divadla 
Andreja Bagara v Nitre

Vážený pán riaditeľ

My, členovia umeleckého súboru DAB v Nitre sme znepokojení vývojom situácie, ktorá vyústila až k rozviazaniu pracovného pomeru s dvoma členmi umeleckého súboru, Martinom Šalachom a Romanom Poláčikom.
Obaja herci sú členmi súboru od rokov 2011 respektíve 2012. Od svojho nástupu sa výraznou mierou podieľali na budovaní dobrého mena nášho divadla, vytvorili množstvo výrazných a divákmi oceňovaných postáv a momentálne účinkujú v desiatich inscenáciách súčasného repertoáru v hlavných a stredných postavách. Nikdy neporušili pracovný poriadok, vnímajú divadlo ako svoje poslanie a dokonca sa rozhodli spojiť svoje životy s mestom Nitra. Vysoká kvalita produkcie DAB Nitra je do veľkej miery aj ich zásluhou.
Konflikt, ktorý vznikol po premiére predstavenia Otec Goriot bol iba vyvrcholením dlhodobo neriešených problémov s nájomcom bufetu. Na problémy s prevádzkou bufetu, sme ako súbor dlhodobo upozorňovali vedenie divadla oficiálnou cestou na spoločných stretnutiach, ale naše sťažnosti boli dlhodobo ignorované.
Problém podobného druhu, ako po premiére inscenácie Otec Goriot nastal aj po premiére inscenácie Ľudia, miesta, veci, v januári 2018, kedy členovia strážnej služby BONUL začali hádzať osobné veci hercov, návštevníkov a dokonca hosťujúceho tvorivého tímu do smetných nádob. Je preto pochopiteľné, že emočný výbuch, ktorý vznikol po premiére inscenácie Otec Goriot je iba výsledkom dlhodobo neriešeného problému zo strany vedenia DAB Nitra.
Po nočnom incidente z premiéry Otec Goriot sme požiadali o stretnutie s riaditeľom divadla, Jaroslavom Dóczym ,na ktorom sme žiadali okamžité ukončenie prenájmu bufetu s firmou Slovrestav s.r.o. . Celé stretnutie sa pod vplyvom nočného incidentu pochopiteľne nieslo vo vysokoemočnej atmosfére, pri ktorej padol aj návrh, že ak budú naše požiadavky opätovne ignorované, odmietneme ako súbor nastúpiť na večerné predstavenie. Keďže však Jaroslav Dóczy prisľúbil konkrétne riešenia,večerné predstavenie sme odohrali na vysokoprofesionálnej úrovni. K žiadnemu ohrozeniu predstavenia teda nedošlo. Je nám ľúto, že veci museli zájsť až tak ďaleko,ale divadlo je emočné prostredie a herci sú ľudia pracujúci s emóciami. Prudkosť takýchto stretnutí nie je v divadelnom prostredí ničím výnimočným a nikdy nebola dôvodom na ukončenie pracovného pomeru.
Je pre nás zarážajúci fakt, že herci boli obvinení z ohrozenia chodu predstavenia, pričom výpoveďou Romanovi Poláčikovi a Martinovi Šalachovi je zo strany vedenia DAB Nitra ohrozený nielen chod jedného predstavenia, ale chod a kvalita všetkých desiatich predstavení, v ktorých obaja účinkujú. Nie je jednoduché nahradiť skúsených a vyhratých hercov, ktorí sa dopracovali k hlavným postavám. Navyše veľmi vhodne zapadajú do typologickej mozaiky nášho súboru, ktorá bola starostlivo budovaná niekoľko rokov.
Náš súbor je vo výbornej ľudskej aj profesionálnej kondícii, ktorá sa odzrkadľuje na náročných premiérach posledných sezón. Myslíme si, že rozviazanie pracovného pomeru s dvomi hercami v takejto situácii, bolo unáhlené a pre nás nepochopiteľné. A rovnako nepochopiteľné,až absurdné je to, že nezhody okolo stravovacieho zariadenia, môžu ovplyvniť umeleckú zložku a skladbu umeleckého súboru.
Stojíme za našimi kolegami a prosíme o prehodnotenie tohoto rozhodnutia, ktoré ničím neprispieva k dobrému menu Divadla Andreja Bagara v Nitre.
K tomuto listu pripájame aj vyjadrenia tvorcov, ktorí s našim súborom spolupracovali.

Umelecký súbor DAB Nitra