2. 5. 2018

INEKO podporuje redaktorov, ktorí zvýšili dôveryhodnosť spravodajstva RTVS

INEKO podporuje redaktorov, ktorí zvýšili 
dôveryhodnosť spravodajstva RTVS

S veľkými obavami sledujeme kroky nového vedenia RTVS v ostatnom období, najmä v personálnej oblasti. Spravodajstvo RTVS sa v predošlých rokoch stalo rešpektovaným, dôveryhodným a vo verejnosti sledovaným nezávislým zdrojom správ. Bolo to o to cennejšie, že sme v minulosti boli často svedkami ovplyvňovania a niekedy až únosu verejnoprávnej televízie politickou mocou.

Slobodné médiá verejnosť potrebuje, aby dokázala lepšie rozlišovať pravdu od poloprávd a lží, spravodlivosť od neprávosti. Aby politici a ľudia v ich pozadí nemohli skryte zneužívať získanú moc a aby sme v otvorenej diskusii hľadali čo najlepšie riešenia ekonomických aj sociálnych problémov. Preto sú slobodné médiá pilierom demokracie a tiež kvality života nás a našich detí.

Obávame sa, že zlá atmosféra vo vnútri RTVS, ktorá už vyústila do náhleho prepúšťania dlhoročných redaktorov spravodajstva a obmedzovania aktivity ďalších, môže narušiť objektívnosť a dôveryhodnosť mienkotvornej inštitúcie. Vedenie aj redaktori by mali vo vzájomnej diskusii hľadať cesty, ako tomu zabrániť a ako napraviť vzniknuté škody. V tejto diskusii podporujeme redaktorov, ktorí sa v uplynulých rokoch každodennou prácou podieľali na zvýšení dôveryhodnosti RTVS. Dlhodobo preukazovali, že dávajú prednosť hľadaniu pravdy pred vonkajšími vplyvmi a pred formálnou vyváženosťou spravodajských príspevkov.

Pre verejnosť je dôležité poznať príčiny napätia a aktuálnych zmien v RTVS, preto vítame aj otvorené informovanie o dianí a postojoch zúčastnených strán. Práve zapojenie širokej verejnosti môže znížiť riziko, že sa RTVS opäť podriadi záujmom politickej moci.

Na záver chceme vyjadriť poľutovanie nad tým, že v RTVS už výmenou generálneho riaditeľa, širšieho manažmentu a v súčasnosti aj redaktorov dochádza k prerušeniu kontinuity, ktorej výsledky potvrdzujú čísla sledovanosti či vnímanej objektívnosti. Akákoľvek inštitúcia môže napredovať len vtedy, ak dokáže oceniť dobré výsledky práce a vytvárať podmienky pre ich pokračovanie. Nerešpektovanie zásluh vedie naopak k zaostávaniu a celkovému úpadku. Aj týmto stanoviskom chceme prispieť k tomu, aby sa tak v prípade RTVS nestalo.