5. 5. 2018

MEDIA LAW NEWS

MEDIA LAW NEWS

Prelom v rokovaniach o revízii smernice o audiovizuálnych službách zaznamenali európske inštitúcie koncom apríla. Úpravy by okrem iného mali priniesť vyššiu ochranu maloletých či zlepšiť boj proti podnecovaniu k nenávistným prejavom. Ako agentúru SITA informovala vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Jana Cappello, 26. apríla prijali Európsky parlament, Európska rada a Európska komisia dôležité kroky smerom k politickej dohode o novej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách. Rokovania sa oficiálne ukončia až v júni, keď sa Európsky parlament, rada a komisia stretnú, aby uzavreli a prediskutovali posledné zostávajúce podrobnosti tohto návrhu. Po formálnom potvrdení Radou a po hlasovaní Európskeho parlamentu v pléne sa budú musieť nové pravidlá preniesť do vnútroštátnych právnych predpisov. Úpravy smernice avizovala eurokomisia pred dvomi rokmi.
Ako ďalej v tlačovej správe informovala Jana Cappello, spomínanou dohodou o novej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách sa pripravuje pôda spravodlivejšiemu regulačnému prostrediu pre celý audiovizuálny sektor vrátane služieb na požiadanie a platforiem na uverejňovanie videí. Novými pravidlami sa medzi iným posilňuje ochrana maloletých a pomáha sa v boji proti nenávistným prejavom a podnecovaniu verejnosti na páchanie teroristických činov v akomkoľvek audiovizuálnom obsahu. Podporuje sa nimi európska audiovizuálna produkcia a sú zárukou nezávislosti regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti.
Podpredseda EK a komisár EK pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol, že v „nových pravidlách sa odráža digitálny pokrok, ako aj vedomie, že ľudia v súčasnosti sledujú videá inak než v minulosti. Pravidlami sa podporujú inovatívne služby a európske filmy a zároveň sa nimi lepšie zabezpečuje ochrana detí a boj proti nenávistným prejavom“, cituje podpredsedu a komisára EK v tlačovej správe vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku. Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová zas upozornila, že v audiovizuálnom sektore je veľmi potrebné spravodlivejšie prostredie pre všetkých aktérov. “Naše odvetvie kultúry bude mať významnejšie postavenie aj v katalógoch na požiadanie a to bude pre európskych tvorcov a autorov predstavovať významnú a pozitívnu zmenu,“ uviedla.
Ako pripomína eurokomisia, mediálne prostredie sa v priebehu posledného necelého desaťročia výrazne zmenilo. Namiesto rodinných posedení pred televíznou obrazovkou sledujú milióny Európanov, najmä mladých ľudí, online obsah na požiadanie na rôznych mobilných zariadeniach. Očakáva sa, že podiel globálnych internetových videí v spotrebiteľskej internetovej prevádzke sa zvýši zo 64 percent v roku 2014 na 80 percent v roku 2019.
V máji 2016 navrhla EK ako súčasť svojej stratégie digitálneho jednotného trhu revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá zahŕňala aj nový prístup k online platformám na šírenie audiovizuálneho obsahu.

2018, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.