4. 5. 2018

Takmer 50 zamestnancov RTVS vyjadrilo listom podporu svojim kolegom

Takmer 50 zamestnancov RTVS vyjadrilo listom 

podporu svojim kolegomTakmer 50 zamestnancov a spolupracovníkov verejnoprávneho RTVS vyjadrilo podporu svojim kolegom zo spravodajstva. Urobili tak prostredníctvom otvoreného listu, pričom zastúpenie má medzi nimi napríklad Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Patria, Rádio Devín či Rádio_FM, ale tiež odbor vlastnej tvorby či odbor hudby a špecializovaných programov.
"Umlčanie kritických hlasov, degradovanie na nižšie pozície, vyhrážanie sa žalobami, vyvíjanie tlaku na 'dobrovoľný' odchod zo zamestnania, prepúšťanie bez porušenia pracovnej disciplíny, ohováranie a znevažovanie v médiách, pretláčanie nepravdivých alebo neoverených informácií do spravodajských vstupov - na toto nie sme v RTVS zvyknutí a zvykať si ani nechceme," uvádza sa v liste.
Kolegom zároveň poďakovali za ich nasadenie a profesionalitu, ktorými mali pozdvihnúť dôveryhodnosť spravodajstva RTVS. "Poznáme vašu prácu, osobne poznáme vás a dôverujeme vám. Chceme, aby ste vedeli, že pri vás stojíme a podporujeme vás vo vašej práci v boji za pravdu a novinársku slobodu," píše sa ďalej v otvorenom liste.
Vedenie spravodajstva RTVS v piatok (27.4.) ukončilo spoluprácu so štvoricou externých pracovníkov spravodajstva RTVS, keď im nepredĺžilo zmluvy. RTVS skonštatovala, že viacerým redaktorom skončila dohoda o externej spolupráci a vedenie spravodajstva sa rozhodlo, že niektorým z nich ju k danému dňu nepredĺži. V posledných dňoch pribúdajú redaktori, ktorí ukončujú spoluprácu na vlastnú žiadosť. "Napriek tomu, čo sa v médiách objavuje, deklarujem, že spravodajstvo RTVS pracuje slobodne," uviedol na štvrtkovom rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Zároveň podotkol, že žiadna politická moc nezasahovala, nezasahuje a nebude zasahovať do vysielania RTVS.


Zamestnanci RTVS, ktorí podpísali list

Rozália Vlasková (Rádio Junior), Gábor Czímer (Rádio Patria), Miroslava Kobzová (Rádio Devín), Tomáš Bartoněk (Rádio Devín), Simona Fochlerová (Rádio Devín), Samuel Smatana (Odbor hudby a špecializovaných programov), Daniela Kapitáňová (Odbor vlastnej tvorby), László Jaubecz (Rádio Patria), Katarína Havranová (Rádio Patria), Anca Dragu (RSI), Dušan Kozák (Odbor výroby), Ján Klíma (Rádio Devín), Ina Sečíková (RSI), Mojmír Procházka (RSI), Marek Puškáš (Rádio Pyramída), Martin Šenc (Rádio Litera), Melánia Puškášová (Odbor hudby a špecializovaných programov), Norbert Kálmán (Rádio Patria), Boris Koreň (bývalý vedúci Odboru aktuálnej a analytickej publicistiky), Vladimír Seman (Rádio Slovensko), Fedor Blaščák (Rádio_FM), Andrea Makýšová Volárová (Rádio Devín), Maroš Hečko (Rádio_FM), Slavomír Uhrin (Rádio_FM), Noémi Récseiová (Rádio Patria), Martina Kubániová (Rádio Slovensko), Juraj Mravec (Reportéri), Juraj Pavlovič (RSI), Martina Švirlochová (Rádio Regina), Jana Ambrózová (Rádio_FM), Maja Hriešik (Rádio_FM), Dalibor Uhlár (Rádio Regina), Katrin Litschko (RSI), Peter Sabaček (RSI), Tereza Simanová (Odbor vlastnej tvorby), Tereza Križková (Odbor vlastnej tvorby), Miroslav Kocúr (Rádio Slovensko), Ján Svrček (špecialista ľudských zdrojov), Veronika Dianišková (Rádio Junior), Ján Sklenár (Rádio Devín), Zuzana Golianová (Rádio Devín), Zuzana Kallová (Rádio Devín), Zuzaha Hudecová (šéfdramaturgička Jednotky), Monika Kekeliaková (Rádio Litera), Pavol Náther (Odbor vlastnej tvorby)


Copyright © TASR 2018