3. 10. 2018

Šéf EBU sa na pôde RTVS stretol s verejnoprávnymi vysielateľmi Vyšehradskej štvorky

Šéf EBU sa na pôde RTVS stretol 

Jaroslav Rezník a Noel Curran
s verejnoprávnymi vysielateľmi Vyšehradskej štvorky

Priestory rozhlasovej pyramídy a televízne vysielacie štúdiá si v utorok 2. októbra pozreli najvyšší predstavitelia Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá združuje 120 verejnoprávnych rozhlasových a televíznych organizácií z 56 krajín Európy. Generálny riaditeľ EBU Noel Curran navštívil RTVS prvýkrát od nástupu do funkcie v septembri minulého roka. A prvýkrát v histórii rokovali vrcholní predstavitelia EBU na pôde RTVS aj so zástupcami verejnoprávnych televíznych a rozhlasových vysielateľov Vyšehradskej štvorky.

Podľa Noela Currana išlo o cennú príležitosť diskutovať o všeobecných trendoch v oblasti médií, špecifických trendoch v krajinách V4 a o pomoci EBU pri tvorbe a dodávaní tých najlepších riešení v oblasti obsahu, technológií, vzdelávania, obhajoby a presadzovania záujmov, či vytvárania náležitých partnerských sietí.

„Mediálna scéna sa rýchlo mení a verejnoprávne médiá čelia mnohým výzvam a zároveň obrovským príležitostiam. Primerané financovanie a jeho transparentnosť sú preto kľúčovými faktormi k tomu, aby mohli plniť svoju úlohu v konkurenčnom prostredí mediálneho trhu a sprostredkovať divákom a poslucháčom špecifický a rôznorodý zážitok naprieč širokým spektrom tém od spravodajstva, cez šport, zábavu, hudbu, ľudovú kultúru, až po detské relácie a programy z regiónov,“ uviedol Noel Curran s tým, že verejnoprávne médiá predstavujú významný spoločenský prínos v zmysle budovania národnej identity, sociálnej kohézie a občianskeho povedomia.

Ako priblížil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, spoločná diskusia sa zamerala hlavne na zdieľanie vzájomných poznatkov o implementácii najnovších digitálnych technológií do praxe s cieľom poskytnúť poslucháčom a divákom verejnoprávnych médií čo najširšie spektrum žánrov a kvalitne spracovaných tém. „Zhodli sme sa na skutočnosti, že v Európe sú práve verejnoprávne vysielacie inštitúcie jedným z pilierov kreatívneho priemyslu vzhľadom na objem prostriedkov investovaných do tvorby programu,“ poznamenal. Svedčí o tom aj suma 18,2 bilióna eur, ktorú vlani na tento účel vynaložili v rámci Európskej únie členovia EBU. K nim patrí okrem RTVS aj Česká televízia, Český rozhlas, maďarská MTVA, Poľská televízia a Poľský rozhlas.

Veľký význam vo vzájomnej spolupráci verejnoprávnych médií vidí aj generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák. „Pokiaľ budú postupovať spoločne a efektívne, môžu dosiahnuť podstatne lepšie výsledky ako keby každá prichádzala s vlastným unikátnym riešením. Dobré fungovanie médií verejnej služby a ich vzájomná spolupráca by navyše mala byť záujmom každej spoločnosti, ktorá sa chce demokraticky rozvíjať. Aj podľa výskumov EBU existuje silná spojitosť medzi vysokou dôveryhodnosťou verejnoprávnych vysielateľov a vysokou mierou slobody médií v danej krajine,“ priblížil.

Generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral považuje za dôležité, aby verejnoprávne médiá aj v modernej dobe dokázali obhájiť pozíciu nezávislých a vyvážených médií, ktoré budú svojich poslucháčov a divákov sprevádzať celým životom a ponúkať im možnosť pre slobodné vytváranie názorov.

Podľa MTVA sa verejnoprávni vysielatelia snažia prezentovať spoľahlivé a hodnotné informácie, pričom ich spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky pomáha vytvárať silné profesionálne medzinárodné a regionálne väzby, zachovávať tradície, zdieľať aktuálne problémy a čeliť budúcim výzvam. „Môžeme tým prispieť k vzájomnému zbližovaniu občanov a národov,“ dodali jej predstavitelia.