5. 10. 2018

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2019 disponovať s rozpočtom vo výške 255.193.734 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 je to o približne 25 miliónov eur menej. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií SR. Rezort zároveň v materiáli ozrejmuje, že dôvodom zníženia je fakt, že v roku 2018 boli jednorazovo zvýšené výdavky v súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou Slovenskej národnej galérie (SNG).

Tento fakt sa výrazne podpísal i pod celkové zníženie rozpočtu na kapitálové výdavky. Kým v roku 2018 boli rozpočtované na úrovni 37 miliónov eur, pričom v nich boli okrem jednorazových výdavkov na rekonštrukciu SNG zarátané i finančné injekcie na rekonštrukcie 1. budovy Matice Slovenskej a historickej budovy Slovenského národného divadla, na rok 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 10 miliónov eur. Majú byť použité na nákup softvéru, osobných automobilov, na obnovu kultúrnych pamiatok v rámci dotačného systému, investičné projekty RTVS a kapitálový transfer pre Fond na podporu umenia. "Zvýšené boli aj výdavky pre Slovenské národné múzeum určené na rekonštrukcie Múzea holokaustu v Seredi a Múzea Martina Benku, a takisto prostriedky na rekonštrukciu objektu v správe Múzea Slovenského národného povstania," uvádza rezort financií v materiáli.

V rovnakej výške - 16 miliónov eur sú rozpočtované výdavky v rámci dotačného systému, konkrétne na program Obnovme si svoj dom určený na obnovu národných kultúrnych pamiatok, program na podporu návštevnosti kultúrnych podujatí žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov a program na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Celkový rozpočtovaný objem transferov pre verejnoprávne inštitúcie je vo výške 62,2 milióna eur. Transfery pre RTVS (26 miliónov eur), TASR (2,2 milióna eur), Fond na podporu umenia – FPU (20 miliónov eur) a Fond na podporu kultúry národnostných menšín - FPKNM (8 miliónov eur) zachovávajú rozpočtovanú úroveň roku 2018, k zníženiu dochádza pri Audiovizuálnom fonde (AvF), ktorý má podľa návrhu dostať 6 miliónov eur, o 779.000 eur menej ako v rozpočte na rok 2018.

Objem prostriedkov rozpočtovaný pre cirkvi a náboženské spoločnosti je na rok 2019 rozpočtovaný vo výške 42.582.598 eur. „Ide o zvýšenie o 1,42 milióna eur v súvislosti so zapracovaním valorizácie platov duchovných z roku 2018 do nasledujúcich rokov," vysvetlil rezort financií v predloženom návrhu.

Copyright ©TASR 2018