23. 1. 2020

RADA RTVS

RADA RTVS


Celkové príjmy RTVS k 31. decembru 2019 dosiahli 177,41 milióna eur. Vedenie verejnoprávneho média o tom informovalo vo štvrtok na Rade RTVS. "Podarilo sa nám dosiahnuť vôbec najvyšší príjem RTVS,“ skonštatoval generálny riaditeľ Jaroslav Rezník.
Teší ho, že z rekordných čísiel môže profitovať produkcia a program RTVS. "Ak by sme neboli nútení riešiť havarijný stav objektov a investovať tam časť príjmov, mohli by sme hovoriť o tom, že máme na tvorbu a program peniaze, ktoré potrebujeme,“ poznamenal. Verí, že RTVS bude pod jeho vedením naďalej schopná efektívnym hospodárením a manažmentom vytvárať priestor pre ďalší príjmový rast. "Ak by sa naše príjmy pohybovali na úrovni 200 miliónov eur, mali by sme dostatok prostriedkov pre atraktívny program spĺňajúci verejnoprávne poslanie RTVS. Stále však existuje množstvo rizík vyplývajúcich z nesystémového financovania RTVS, a o ich legislatívnu nápravu sa preto budeme aj naďalej usilovať,“ dodal šéf telerozhlasu.
Najvýznamnejší zdroj RTVS, daňové príjmy (úhrady za služby verejnosti) k 31. decembru 2019, dosiahol 83,22 miliónov eur, čo predstavuje plnenie ročného plánu na vyše 101 percent. "Vyššie čerpanie vzniklo predovšetkým v súvislosti s akvizičnými kampaňami a zasielaním výziev na úhradu identifikovaných nedoplatkov na úhradách," vysvetlil Rezník. "V priebehu minulého roka sme takisto získali 4,45 milióna eur za staré dlhy, týkajúce sa obdobia do konca 2018,“ upozornil Rezník.
Vyššie plnenie zaznamenal RTVS i v oblasti nedaňových príjmov. K decembru 2019 dosiahli 9,23 milióna eur. V porovnaní s predpokladmi rozpočtu je to plnenie na 117 percent. Zásluhu na tom majú vyššie príjmy z reklamy.

Filmový projekt Generál o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi by mal byť nakrútený do konca mája. "V tomto zmysle ma o tom ubezpečoval producent filmového diela," uviedol na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.
Zároveň oznámil, že v priebehu roka 2019 RTVS neposkytla žiadne plnenie zo svojho plánovaného producentského vkladu. "Stále platí, že RTVS zaplatila už skôr 400.000 eur, ďalšie prostriedky budú vyplatené až potom, keď bude film dokončený a RTVS ho bude môcť vyhodnotiť,“ dodal.
Verejnoprávne médium na začiatku roka 2019 stanovilo producentskej spoločnosti JMB Film & TV Production Bratislava prísne podmienky, ktorých plnenie je viazané na vyplatenie finančnej podpory. Rezník priznal, že vznik filmového diela, pri ktorom sa viackrát menil termín dokončenia, je pomerne komplikovaný. "Dielo je však už v takom pokročilom štádiu výroby, že si zaslúži ešte pár mesiacov šancu,“ skonštatoval šéf RTVS. S producentom filmu Milanom Stráňavom má naplánované stretnutie, na ktorom budú hovoriť o aktuálnom stave projektu.
Filmové dielo mapujúce osudy generála francúzskej armády a jedného zo zakladateľov Československej republiky M. R. Štefánika malo pôvodne prísť do kín už vo februári 2019, viackrát sa však termín zmenil. Posledným deklarovaným termínom dokončenia je koniec mája 2020. RTVS podmienila finančnú podporu projektu plnením prísne stanovených podmienok, vrátane pravidelného informovania o priebehu nakrúcania audiovizuálneho diela a realizácii filmovacích dní, producent mal takisto zabezpečiť kofinancovanie projektu. RTVS má ako koprodukčný partner prispieť na projekt sumou 1,2 milióna eur.
Nakrúcanie sa začalo 5. júla 2018, do hlavnej úlohy angažovali slovenského herca Milana Ondríka, režisérsku taktovku mal Francúz Jérôme Cornuau. Vzhľadom na predlžovanie realizácie a iné vopred dohodnuté záväzky francúzskeho režiséra, ktoré časovo kolidovali s predĺženým harmonogramom výroby, prevzal režisérku 
taktovku Čech Jiří Chlumský.

Copyright © TASR 2019