20. 1. 2020

Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k veci prepustenia D. Trnku

Stanovisko Generálnej prokuratúry 

SR k veci prepustenia D. Trnku


Pán generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár sa v súčasnosti oboznamuje s postupom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Za týmto účelom si vyžiadal stanovisko od špeciálneho prokurátora, teda bezprostredne nadriadeného dozorovému prokurátorovi ÚŠP.
Generálny prokurátor SR podotýka však, že relevantné stanovisko bude možné zaujať aj po naštudovaní rozsiahleho spisového materiálu týkajúceho sa tzv. kauzy Tipos.
Generálny prokurátor Jaromír Čižnár chce ubezpečiť verejnosť, že poskytne objektívne stanovisko k predmetnej veci a zároveň chce slušne požiadať politikov resp. ústavných činiteľov, aby eliminovali svoje neadekvátne politické aktivity hraničiace so zasahovaním do nezávislosti rozhodovania prokuratúry.