15. 6. 2022

Reakcia Prezídia Policajného zboru na článok redakcie Plus 7 dní

Reakcia Prezídia Policajného zboru

Aktuality - Oznam - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV  - MČ BA Devínska Nová Ves - oficiálne stránky

 na článok redakcie Plus 7 dní


Ďalší zavádzajúci článok z dielne redaktorky Ľudmily Lackovej. Za predchádzajúci nepravdivý článok v súvislosti so zásahom u bývalého vyšetrovateľa NAKA sa redakcia Plus 7 dní ospravedlnila.

"Redakcia Plus 7 dní sa ospravedlňuje plk. Mgr. Jánovi Čurillovi a odboru Bratislava NAKA P PZ za zverejnenie informácie, že na tomto videozázname je zachytený zásah "Čurillovcov", v ktorej bolo nepravdivo a neoprávnene použité meno plk. Mgr. Jána Čurillu. Táto informácia je nepravdivá. Tento zásah bol realizovaný Úradom inšpekčnej služby, teda inštitúciou oddelenou od Policajného zboru a NAKA, a plk. Mgr. Ján Čurilla ani jeho kolegovia z odboru Bratislava NAKA P PPZ nemajú s týmto zásahom nič spoločné."

Žiaľ, pani Lacková pokračuje v písaní tendenčných a nepravdivých článkov. Opäť sa dôrazne ohradzujeme voči nepravdivému, tendenčnému a zavadzajúcemu článku novinárky týždenníka Plus 7 dní Ľudmily Lackovej, ktorý bol tentokrát uverejnený dňa 14.06.2022 pod názvom "Svedok Janeba hovorí o štvrť milióne pre policajtov NAKA. Kauza sa vyparila".

Tvrdenia p. Lackovej, že Miroslav J. dňa 19.01.2021 uviedol do zápisnice, citujeme: "vyšetrovatelia Sivoková, Mašin a jeho najlepší kamarát Daňko zobrali od mafiána Doru 250-tisíc", nie sú pravdivé.

Z článku je zrejmé, že pani Lacková má k dispozícii zápisnicu, nakoľko z nej cituje. Podľa vyšetrovateľov NAKA však František D. ml. mal dať peniaze niekomu inému a nie im. Tieto skutočnosti sú v danej veci zásadné a je zrejmé, že pani Lacková ich úmyselne zamlčala a článok napísala tak, aby vzbudzoval dojem, že vyšetrovatelia úplatok od Františka D. ml. prevzali.

V článku sa ďalej uvádza, že úplatok mal byť poskytnutý za to, že František D. ml. bude po pár dňoch strávených v cele predbežného zaistenia prepustený a všetko sa postupne "uprace". V článku chýba podstatná skutočnosť, a to, že práve vyšetrovatelia Daňko, Sivoková a Mašin vyšetrovali obvinených Františka D. ml. a Františka D. st. a vďaka nim sú títo obvinení toho času Špecializovaným trestným súdom neprávoplatne odsúdení za viaceré obzvlášť závažne zločiny úkladných vrážd (spolu 5 vrážd), obzvlášť závažný zločin "faktoringového" podvodu a obvinený František D. st. aj za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny "Sátorovcov". Práve títo vyšetrovatelia obvinených zadržali, podali návrh na vzatie do väzby, ani raz nesúhlasili s ich prepustením z väzby, v čase, keď obvinení žiadali o prepustenie z väzby, podali podnety na zaistenie ich majetku, tento majetok aj zaistili a zabezpečili také penzum dôkazov, na základe ktorých mohol Špecializovaný trestný súd uložiť obvineným vysoké tresty odňatia slobody. Tieto závažné skutočnosti p. Lacková opomenula, môžeme sa domnievať, že zámerne.

Rovnako nepravdivé je tvrdenie pani Lackovej, keď v nadpise uvádza, že "kauza sa vyparila" a v článku konštatuje, citujeme : "akčnosť polície, jej chtivosť objasniť naozaj všetko, čo Janeba hovorí, sa zasekla iba pri jeho tvrdení o úplatku 250-tisíc pre vyšetrovateľov NAKA". Považujeme za potrebné uviesť, že NAKA tento prípad nevyšetruje, nakoľko vyšetrovatelia tento prípad podozrenia z úplatku bezodkladne ako sa o ňom dozvedeli, odstúpili na úrad inšpekčnej služby, ktorý podľa našich informácií vo veci ďalej koná. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné, aby vyšetrovatelia v tejto trestnej veci oznamovali svoju zaujatosť, nakoľko vo veci podozrenia z úplatku nijako nekonali.

Pani Ľudmila Lacková by si mala predtým ako bude konštatovať, že došlo k nejakému "trapasu", pri tom ako Miroslav J. vypovedal aj o vyšetrovateľoch, ktorí ho vypočúvali, naštudovať Trestný poriadok, konkrétne ustanovenia o výsluchu svedka. Vyšetrovatelia niekoľko dní vypočúvali Miroslava J. k možnej rozsiahlej trestnej činnosti. Podľa § 132 Trestného poriadku, svedkovi sa musí dať možnosť, aby súvisle vypovedal všetko, čo sám o veci vie, a odkiaľ sa dozvedel ním uvádzané skutočnosti. Ide o monologickú časť výsluchu svedka, do ktorej vypočúvajúci nemôžu nijako zasahovať a musia ju zapisovať spravidla doslovne.

Uvedený článok považujeme za neobjektívny, s cieľom poškodiť nielen dobré meno vyšetrovateľov, ale aj Policajného zboru a jeho vedenia. Touto cestou žiadame od redaktorky Ľudmily Lackovej a týždenníka Plus 7 dní verejné ospravedlnenie.

Oddelenie komunikácie Odboru komunikácie a prevencie
Prezídium Policajného zboru