22. 9. 2022

Ministerstvo kultúry navrhuje,aby firmy platili koncesionárske poplatky podľa účtovného výsledku

 Ministerstvo kultúry navrhuje,aby firmy platili 

 Portál dotácií Ministerstva kultúry SR

koncesionárske poplatky podľa účtovného výsledku


Výška koncesionárskych poplatkov pre firmy by mala zohľadňovať ich hospodárske výsledky a nie počet zamestnancov. Vyplýva to z predbežnej informácie o zámere novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), ktorú Ministerstvo kultúry (MK) SR vo štvrtok zverejnilo na portáli právnych predpisov.
"Sadzba úhrady stanovená výlučne na základe počtu zamestnancov znevýhodňuje zamestnávateľov, ktorí majú väčší počet zamestnancov, pričom sa nezohľadňuje reálny hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti. Nová klasifikácia sadzieb úhrad pre podnikateľov podľa účtovných výsledkov predstavuje spravodlivejší postup pri určovaní miery ich ekonomického zaťaženia," odôvodňuje navrhovanú zmenu rezort.
Pripomína, že k návrhu nanovo a objektívnejšie nastaviť parametre úhrady pre zamestnávateľov ho zaväzuje uznesenie vlády z februára tohto roka. MK predpokladá, že pripomienkové konanie ku konkrétnemu návrhu legislatívnej úpravy sa začne v októbri.
Podľa súčasnej právnej úpravy je platiteľom tzv. koncesionárskych poplatkov fyzická osoba evidovaná ako odberateľ elektriny v byte alebo v rodinnom dome a tiež zamestnávateľ s minimálne tromi zamestnancami. Podľa počtu zamestnancov sa odvíja výška mesačnej úhrady od 4,64 eura pre firmy s tromi až deviatimi zamestnancami až po 464,71 eura pre spoločnosti s 1000 a viac zamestnancami.


Zdroj: TASR