20. 9. 2022

Projekt Nadácie Markíza Odpíšeme Ti prináša osvetu o prevencii pred šikanovaním už aj prostredníctvom žiackych knižiek

Projekt Nadácie Markíza Odpíšeme Ti prináša osvetu o prevencii


 

 pred šikanovaním už aj prostredníctvom žiackych knižiekNová žiacka knižka je dôležitým nositeľom myšlienky projektu Odpíšeme Ti, podáva pomocnú ruku deťom, ktoré sa stretnú so šikanovaním a nasmeruje ich na pomoc v prípade potreby.


Nadácia Markíza už tretí rok realizuje mimoriadne dôležitý projekt s názvom Odpíšeme Ti, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikanovania, ale zároveň aj priniesť osvetu o tomto pálčivom probléme medzi deti, učiteľov a rodičov, a otvoriť diskusiu v školách, ale aj v rodinách. K množstvu už uskutočnených aktivít teraz pribudla úplná novinka - žiacka knižka ako nosič dôležitého posolstva o existencii a činnosti projektu Odpíšeme Ti, ktoré sa tak od začiatku školského roka dostáva k státisícom školopovinných detí na celom Slovensku.

„Rozhodnutie venovať sa problematike šikanovania medzi deťmi sa aj po troch rokoch od štartu projektu ukazuje naďalej ako veľmi potrebné. Z edukatívnej fázy projektu Odpíšeme Ti sa postupne dostávame do školského prostredia, priamo k žiakom, pedagógom či školským psychológom. Sme veľmi radi, že v školskom roku 2022/2023 bude žiakov sprevádzať žiacka knižka s atraktívnym vizuálom, ktorý si môžu farebne dotvoriť podľa svojich predstáv a veríme, že sa im bude páčiť. Nová žiacka knižka je dôležitým nositeľom myšlienky nášho projektu, podáva pomocnú ruku deťom, ktoré sa stretnú so šikanovaním a nasmeruje ich na pomoc v prípade potreby, a ktorá zároveň dáva priestor pedagógom na komunikáciu so žiakmi o prevencii a formovaní sociálno-emocionálnych zručností detí. Žiacka knižka je dôležitým školským dokumentom, s ktorým žiaci prichádzajú do kontaktu každý deň, takže budú mať potrebné informácie stále po ruke“ povedala Dana Šinková z Nadácie Markíza.

Nová žiacka knižka, ako súčasť projektu Odpíšeme Ti, vznikla vďaka spolupráci Nadácie Markíza s vydavateľstvom TAKTIK, ktoré každoročne pripravuje bezplatné žiacke knižky na rôzne témy. „Sme veľmi radi, že sme tento rok spojili sily s Nadáciou Markíza a projektom Odpíšeme Ti a stali sa jeho hrdým partnerom. Považujeme za dôležité, aby v dobe prehlbujúcej sa komunikačnej priepasti a rastúcej osamelosti mladých ľudí neostala problematika šikanovania za zatvorenými dverami školy,“ povedala Viera Hegedűšová, manažérka pre reklamu vydavateľstva TAKTIK.

Žiacka knižka je dôležitou školskou potrebou, pretože je sprostredkovateľom informácií o prospechu detí medzi pedagógom a rodičom, zároveň je však aj výborným komunikačným nástrojom a informačným nosičom. „Veríme, že práve žiacka knižka, ktorú majú žiaci dennodenne pri sebe, bude efektívnym symbolom posolstva, že sa vždy majú na koho obrátiť - či už prostredníctvom Linky detskej istoty alebo anonymnej správy, ktorú prevezme kvalifikovaný odborník. Dúfame, že tak prispejeme aspoň malou troškou k pocitu, že hovoriť o šikanovaní alebo akomkoľvek inom probléme nie je tabu,“ dodala Viera Hegedűšová.

Žiacke knižky s vizuálne originálnou, pútavou obálkou a s odkazom na projekt Odpíšeme Ti na jej vnútorných stranách, sa práve v týchto dňoch úplne zadarmo dostávajú k žiakom a žiačkam 2. až 9. ročníkov základných škôl na celom Slovensku, čo je viac ako 360-tisíc detí.

Netradičný komunikačný koncept pripravila kreatívna agentúra Made by Vaculik v spolupráci s renomovanou detskou psychologičkou s dlhoročnou praxou PaedDr. Petrou Arslan Šinkovou, ktorá je odbornou garantkou projektu Odpíšeme Ti už od jeho začiatku. Cieľom je prostredníctvom vizuálu žiackej knižky komunikovať základné hodnoty medzi deťmi, vzbudiť v nich zvedavosť a chuť diskutovať. Vizuál je neobyčajný v tom, že si deti môžu zadnú obálku žiackej knižky dotvoriť sami, z každej tak môže vzniknúť originálny unikát. Vďaka výzve nebáť sa nahlas hovoriť o šikanovaní a kontaktom, ktoré na obálke nájdu, budú mať vždy šancu rozhodnúť sa, akými farbami vymaľujú svoj deň - či v žiackej knižke i v reálnom živote. Zároveň tiež táto žiacka knižka môže byť vhodnou pomôckou na komunikáciu učiteľa so žiakmi a žiačkami v rámci hodín etickej výchovy či triednických hodín.

Projekt Odpíšeme ti oficiálne odštartoval 5. októbra 2020 spustením webu www.odpisemeti.sk a je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie. Hlavnými partnermi projektu sú Linka detskej istoty, n. o. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sprevádza ho komplexná komunikačná kampaň z dielne agentúry Made by Vaculik, ktorá už má na konte viacero prestížnych ocenení z kreatívnych súťaží. Čo je však najdôležitejšie, pochváliť sa môže naozaj impozantnými výsledkami a reálnou pomocou tisícom obetí šikanovania.