23. 9. 2022

Reakcia MV SR na článok Denníka N

Reakcia MV SR na článok Denníka N

logo-ministerstvo-vnutra - ZLSBD


Ministerstvo vnútra (MV) SR sa rázne ohradzuje voči článku Denníka N zverejnenom pod názvom "ÚVO zistil u Mikulca pochybenie aj pri zákazke na stravu. Zmluvu pred pár dňami v tichosti navýšili".
Opätovne sme Denníku N aj pri tejto téme zdôraznili, že rozhodnutie ÚVO, o ktoré sa Denník N opiera, je neprávoplatné. Ministerstvo vnútra je za to, že nebol porušený zákon, a preto sa rezort voči rozhodnutiu odvolal.
Faktom je, že stravovanie pre migrantov alebo pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou je základnou potrebou, ktorú sme ako štát povinný ako pomocnú ruku týmto osobám poskytnúť. Vzhľadom na to, že stravovanie bolo potrebné zabezpečiť v úvode vojny na Ukrajine v ubytovacom zariadení v Gabčíkove, ministerstvo nemalo čas na klasické verejné obstarávanie, ktoré mnohokrát trvá niekoľko mesiacov a títo ľudia by tak nemali zabezpečenú stravu nakoľko vojnu na Ukrajine a zvýšený počet prílevu ľudí v takom množstve do našej krajiny nepredvídala v predstihu žiadna európska krajina. Ministerstvo vnútra preto konalo rýchlo a jasne, aby zabezpečilo pre všetkých základné životné potreby, ktorí hľadali pomocnú ruku v našej krajine.
Ministerstvo vnútra síce uzavrelo zmluvu na obdobie do konca roka, ale ide o rámcovú dohodu, na základe ktorej bolo možné prestať s objednávaním stravy kedykoľvek. Teda nemá povinnosť odoberať od dodávateľa po celé obdobie do konca roka, ale kedykoľvek je možné prestať s objednávaním stravy. Ministerstvo vnútra SR na základe tejto rámcovej dohody odoberá službu iba po dobu nevyhnutnú do získania nového kontraktu súťažným postupom verejného obstarávania.
Momentálne je verejná súťaž na dodávku celodenného stravovania vo fáze vyhodnocovania ponúk a v najbližších dňoch predpokladáme jej ukončenie. Následne bude možné uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom a ukončiť odoberanie stravy na základe rámcovej dohody.
Pre komplexné vysvetlenie súvislostí je potrebné zdôrazniť, že po tom, ako sa rozhodlo o umiestňovaní odídencov do účelového zariadenia STU v Gabčíkove, bolo logicky nutné v čo najrýchlejšej dobe zabezpečiť pre týchto ľudí stravovanie. Najrýchlejšou možnou alternatívou na zabezpečenie stravy bolo využitie priameho rokovacieho konania. V snahe o zachovanie hospodárnosti tomuto kroku predchádzal prieskum trhu v oblasti zabezpečovania stravy pre väčšie množstvo ľudí. Napriek tomu sa ihneď po uzatvorení zmluvy priamym rokovacím konaním začalo s prípravou riadneho verejného obstarávania, ktoré nebolo možné vyhlásiť okamžite. Dôvodom bola neustála zmena podmienok. Priebeh celého procesu ovplyvnilo viacero faktorom. Jedným z nich bola zmena majiteľa budovy, ktorú si ministerstvo vnútra dlhodobo prenajíma na azylové účely. S novým majiteľom prebiehali niekoľkotýždňové rokovania, počas ktorých vôbec nebolo isté, či bude s predĺžením, resp. uzatvorením nájomnej zmluvy na objekt v Gabčíkove súhlasiť. V tejto fáze bol proces VO na stravu logicky pozdržaný. Zmluvu s poskytovateľom stravy nemožno uzavrieť pred uzavretím zmluvy s prenajímateľom objektu. Dodávateľa stravy by sme možno vysúťažili, ale mohlo sa stať, že by nemal stravu kde dodávať, keďže dodávky sú viazané na miesto plnenia.
Zásadnejším faktorom bol však neustály nárast počtov odídencov umiestňovaných do Gabčíkova. Z pôvodných 500 dnes ubytúvame takmer 1000 osôb, väčšina z nich sú matky s deťmi, tehotné ženy a mladiství. To znamená, že došlo aj k nárastu stravníkov a pôvodné plány na dodávku stravy museli byť navýšené. Navyše ceny potravín začali stúpať. Všetko prebiehalo v súčinnosti s Migračným úradom s využitím všetkých dostupných personálnych kapacít MV SR (obmedzených). Legislatíva verejného obstarávania neupravuje detailne všetky možné situácie, ktoré vznikajú v ťažkých krízových obdobiach. MV SR sa preto dôrazne ohradzuje voči verdiktu ÚVO, ktorý hodnotí postup ministerstva vnútra neberúc do úvahy okolnosti, v akých sa Slovensko ešte neocitlo.
Ak by sme postupovali mechanicky podľa litery zákona, o ľudí utekajúcimi pred vojnou by sme sa nemohli adekvátne postarať.
Rozhodnutia boli zároveň vydávané po konzultácii so všetkými zúčastnenými stranami.
Redaktorka Denníka N Mária Benedikovičová zároveň pripravila v krátkom období už druhý článok, kde poukazuje na riaditeľa Odboru verejného obstarávania MV SR p. Ľubomíra Kubičku, ktorý sa uchádza o post šéfa Úradu pre verejné obstarávanie. Ministerstvo vnútra považuje zverejnenie článku včera 22.9. 2022 o 18.25 h – niekoľko hodín pred dnešným verejným vypočutím kandidátov - za cielenú diskreditáciu p. Kubičku vo výberovom konaní.