21. 11. 2006

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes udelila Slovenskej televízii a televíziám Markíza a JOJ spolu šesť sankcií. Televízii Markíza uložila sankciu a upozornenie na porušenie zákona za neobjektívnosť v programe Televízne noviny, ktorý bol odvysielaný 12. februára. Televízia Markíza dostala pokutu spolu 350-tisíc korúnza porušenie zákona formou skrytej reklamy v Televíznych novinách z 27. a 28. apríla. RVR uložila STV sankciu a upozornila na porušenie zákona za nedodržanie názorovej plurality v programe Pod lampou, odvysielanom 30. marca, ktora bola o odvolaní Petra Šťastného z postu manažéra hokejovej reprezentácie a nebola vyvážená. Šťastný tam hovoril o svojom spore so šéfom zväzu ľadového hokeja Jurajom Širokým, ten však na nakrúcanie nemohol prísť. * TV JOJ podľa rady porušila zákon tým, že neposkytla záznam z vysielania z 1. mája. Televízia okrem toho dostala pokutu 20-tisíc Sk za porušenie zákonnej ochrany maloletých použitím nesprávneho loga o vekovej prístupnosti v programe Noviny zo 17. marca. Rada pre vysielanie a retransmisiu tiež začala niekoľko správnych konaní voči TV Markíza, STV, TV JOJ, po jednom konaní voči TV NAUTIK A TV TA3 za možné porušenie zákona.

* Diskusia o relácii Pod lampou vysielanej 30. 3. 2006

V tomto bode programu rokovania si členovia rady pozreli úvodnú časť relácie Pod lampou, ktorú STV odvysielala 30. 3. 2006. Po zhliadnutí časti relácie M. Kollár privítal na zasadnutí šéfdramaturga Dvojky a dramaturga relácie Ľ. Machaja, intendanta Dvojky J. Kernera a zároveň ich požiadal o vyjadrenie. Ľ. Machaj vo svojom vystúpení uviedol, že relácia Pod lampou bude mať 25. 5. 2006 sté vydanie a za ten čas iba v jednom prípade bola na ňu adresovaná sťažnosť. Jedná sa konkrétne o tú časť relácie, ktorá bola venovaná problematike slovenského hokeja. Pozvanými hosťami boli bývalý generálny manažér SZĽH P. Šťastný a prezident SZĽH J. Široký, ktorý z dôvodu neprítomnosti svoju účasť odmietol. Na jeho miesto boli však pozvaní zástupcovia SZĽH, ktorí ale pozvanie neprijali. Rovnako sa tejto relácie odmietli zúčastniť aj pozvaní novinári. Nastala tak výnimočná situácia, kedy mala relácia avizovaného iba jedného hosťa. Ľ. Machaj sa napokon rozhodol túto reláciu spustiť aj s jediným hosťom, pričom bolo umožnené divákom zapájať sa do diskusie prostredníctvom mailov. Relácia dosiahla pomerne vysokú sledovanosť (125 tis. divákov), o čom svedčí aj 800 mailov, ktoré do relácie prišli. Keďže P. Šťastný je poslancom EP, Ľ. Machaj si uvedomoval isté politické riziko, ale aj napriek tomu sa rozhodol reláciu odvysielať. Tento dramaturgický prístup považuje za správny a stojí si pevne za ním. Diskusná relácia Pod lampou je podľa neho vysoko profesionálna relácia venovaná rôznym celospoločenským témam. Zatiaľ najúspešnejšou bola relácia venovaná problematike handicapovaných detí, kde vystupovalo množstvo hostí, medzi nimi aj deti a jej sledovanosť bola zatiaľ rekordná: 19 %. V rámci diskusie vystúpili: B. Bobocký (moderátor relácie Š. Hríb nie je podľa neho mentálne uspôsobený na moderovanie, nevie byť nad vecou, hovorí svoj názor a manipuluje), L. Straka (má obrovské výhrady voči tejto relácii; považuje za profesionálnu chybu, ak STV nechá 1,5 hodiny rozprávať jedného človeka; na riziko tejto relácie upozorňoval radu na jej banskobystrickom zasadnutí; relácia s P. Šťastným bola účelovo namierená proti jednej osobe), P. Malec (samotnú reláciu Pod lampou hodnotí z hľadiska kvality veľmi vysoko; výhrady má iba voči tej, ktorá bola vysielaná 30. 3. 2006, lebo to nebola relácia o hokeji, ale „o spore Šťastný verzus Široký“), GR STV (odmietol obvinenia z neobjektívnosti; podľa neho nielen Široký, ale celý SZĽH nevyužil možnosť zapojiť sa do diskusie), B. Bobocký a L. Straka (Š. Hríba vnímajú predovšetkým ako šéfredaktora týždenníka .týždeň, ktorému robí v relácii skrytú reklamu). z riadneho zasadnutia Rady Slovenskej televízie 4. mája 2006