22. 11. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Vláda by dnes mala schváliť nesmierne dôležitý návrh zákona o digitálnom vysielaní, ktorý predkladá minister kultúry Marek Maďarič. Nový zákon má stanoviť podmienky pre digitálne televízne a rozhlasové vysielanie a slobodné poskytovanie služieb prostredníctvom digitálneho prenosu. Dohľadom nad programovou službou digitálneho vysielania bude naďalej poverená Rada pre vysielanie a retransmisiu, technickú reguláciu bude vykonávať Telekomunikačný úrad SR. Prevádzkové povolenie na vysielanie bude možno udeliť iba na základe výberového konania podľa zákona o elektronických komunikáciách. Vysielanie programovej služby bude možné iba na základe licencie na digitálne vysielanie, ktorú udelí Rada pre vysielanie a retransmisiu. Zákon zároveň upravuje podmienky plynulého prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu na digitálne vysielanie. Najneskôr v roku 2012 má dôjsť k úplnému opusteniu analógového televízneho vysielania. Zákon však dáva veľké právomoci samotným prevádzkovateľom multiplexov a teoreticky zavádza až trojitý systém regulácie. Vláda prerokuje aj návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii poslankyne ĽS-HZDS Zdenky Kramplovej, ktorý má zakázať vysielať reklamu, telenákup a sponzoring hlasnejšie ako ostatné programy. Ministerstvo kultúry s novelou nesúhlasí a poukazuje na to, že má legislatívno-technické a obsahové nedostatky.

Materiál :

Návrh zákona o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) - nové znenie