22. 11. 2006

Vláda update

Vláda update

Vláda Slovenskej republiky dnes nesúhlasila s poslaneckou zmenou zákona, ktorá má za cieľ obmedziť hlučné reklamy v televízii. Ministerstvo kultúry návrhu poslankyne za koaličnú ĽS-HZDS Zdenky Kramplovej vyčíta viacero technických nedostatkov a tvrdí tiež, že regulácia hluku je na Slovensku už upravená v iných zákonoch. Kramplová v novele predpokladá, že televízna reklama by nemala byť hlučnejšia ako predchádzajúci program. To isté má podľa nej platiť o jej zvučke, ako aj ozname o sponzorstve pred alebo po relácii. Ministerstvo kultúry namieta, že Kramplovej novela okrem iného nerieši, ako by sa hlučnosť reklamy merala. O návrhu poslankyne aj napriek nesúhlasu vlády rozhodnú definitívne až poslanci , ktorí novelu schválili len v prvom čítaní.

Vláda zároveň schválila Návrh zákona o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) .