25. 11. 2006

SLOVAK DIGITAL MEDIA NEWS

SLOVAK DIGITAL MEDIA NEWS
Vysielatelia, ktorí chcú v budúcnosti na Slovensku vysielať digitálne, by mali vyvolať záujem verejnosti o toto vysielanie, tvrdí to prekladateľ zákona o digitalizácii vysielania, minister kultúry Marek Maďarič. Podľa ministra je to potrebné aj preto, "aby nebol problém s tým, že si ľudia nezabezpečia prijímače potrebné na príjem digitálneho vysielania". Tvrdí, že je v záujme všetkých vysielateľov, aby poskytli zaujímavú ponuku. Digitalizácia im umožňuje aj kvalitnejší príjem vysielania a doplnkové služby, napríklad elektronické bankovníctvo, internet a ďalšie. Ako ďalej pre médiá povedal Maďarič, po tom, ako vláda posunula zákon do parlamentu, vysielatelia by mali vyvolať takú spoločenskú situáciu, v ktorej napríklad vláda pomôže verejnoprávnym médiám financovať technologickú stránku digitalizácie. Súčasný stav v STV, ktorá ešte nemá nového generálneho riaditeľa, sa podľa neho podpísal aj pod nezodpovedanú otázku - koľko bude STV digitalizácia stáť. "Dočasné vedenie v podstate na takúto požiadavku ministerstva kultúry nedokázalo zatiaľ reagovať spôsobom, ktorý by presne vedel špecifikovať tie nároky," uviedol. Podľa Maďariča bude kľúčovou osobou v procese digitalizácie verejnoprávnej televízie jej budúci riaditeľ. Digitalizáciu považuje za príležitosť pre STV na to, aby získala - ak nie líderstvo na trhu vysielateľov, tak aspoň možnosť posilniť svoje postavenie. "S podporou štátu môže naozaj ponúknuť verejnosti veľmi zaujímavé typy programov, tak ako to dnes vidíme v Českej republike, kde Česká televízia postupne nabieha na 24-hodinový spravodajský kanál, športový kanál," dodal. Ak má byť proces prechodu na digitálne televízne vysielanie v podmienkach takej malej krajiny akou je Slovensko úspešný, úloha STV je v tomto procese nezastupiteľná, tvrdí predseda Rady STV, mediálny analytik Miroslav Kollár. "V tejto chvíli však nemá STV vytvorene vnútorné ani vonkajšie predpoklady, najmä legislatívne a finančné na to, aby sa mohla stať reálnym lídrom tohto procesu," uviedol Kollár. Očakávať od súčasných veľkých súkromných vysielateľov že budú tlačiť na urýchlenie procesu prechodu na digitálne vysielanie, teda na zvýšenie konkurencie na trhu, považuje za naivné a nereálne. Tvrdí, že najmä v prípade motivácie obyvateľstva na vybavenie sa potrebnými zariadeniami bude mať nezastupiteľnú rolu STV a dodáva, že rovnako aj štát - a to v oblasti čiastočného financovania s tým spojených nákladov. "Pretože digitalizácia TV vysielania v čase reálneho prechodu na DVB-T nebude primárne technický, ale socioekonomický problém". Dokazujú to aj skúsenosti so zahraničia, napríklad z Českej republiky, kde je "reakcia nepripravenej verejnosti v oblasti Domažlíc, kde už bolo vypnuté analógové vysielanie, zatiaľ negatívna a odmietavá". Týmto rizikám sa dá vyhnúť len v spolupráci štátu, všetkých vysielateľov a prevádzkovateľov sietí, dodal.Návrh zákona o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) hovorí o podmienkach pre digitálne televízne a rozhlasové vysielanie a slobodné poskytovanie služieb prostredníctvom digitálneho prenosu. Obsahuje i podmienky prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu na digitálne terestrické vysielanie, na ktoré by Slovensko malo prejsť najneskôr v roku 2012. Návrh nerieši prípadnú dotáciu na set-top-boxy (dekódovacie zariadenia pre príjem digitálneho vysielania na analógových televízoroch). Mal by začať platiť 31. marca 2007.