24. 11. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Spolu 21 návrhov na kandidátov pre doplňujúce voľby troch členov Rady pre vysielanie a retransmisiu posúdi v utorok Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Okrem spomínaných prihlášok prišla jedna po termíne, a preto ju do zoznamu uchádzačov o členstvo v licenčnej rade nezaradili. Prihlášky mohli záujemcovia podať osobne v podateľni NR SR najneskôr v piatok 10. novembra alebo ich poslať poštou. Členovia mediálneho výboru na svojom utorkovom rokovaní posúdia návrhy na kandidátov, a tie, čo splnia podmienky, posunú do parlamentného pléna. Výbor 6. októbra vyzval na podávanie návrhov na posty troch členov licenčnej rady, ktorým sa na prelome roka 2006 - 2007 končí funkčné obdobie. Parlament by mal trojicu členov RVR zvoliť v záujme uznášaniaschopnosti rady. V polovici decembra sa končí funkčné obdobie Tiborovi Vargovi a do 27. januára sú členmi RVR Vladimír Masár a Jana Žitňanská. Tibor Varga je vo funkcii už druhýkrát, takže už nemôže byť nominovaný, V. Masár a J. Žitňanská pôsobia v rade prvé volebné obdobie a preto do nej môžu byť opätovne navrhnutí. Návrhy kandidátov na člena RVR mohli predkladať poslanci NR SR, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblastiach audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím. Návrhy musia byť v súlade s podmienkami členstva v rade, o ktorých hovorí zákon o vysielaní a retransmisii. Okrem iného členovi rady zakazuje vystupovať v mene politickej strany alebo hnutia a pôsobiť v médiách. Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Tretina deväťčlennej Rady pre vysielanie a retransmisiu sa obnovuje každé dva roky.