13. 4. 2015

Na desátý v dubnu den setý býva krásny len

Na desátý v dubnu den setý
býva krásny len

 Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie. 
Spolu lepšie - 14.00 % .

Markíza  lepšie.
TV Doma horšie.
DAJTO  horšie.
Spolu  horšie a pod tridsať  - 29.20%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU rovnako.
SENZI lepšie, po dlhom čase nárast.
RIK rovnako- nikto
Spolu lepšie- 22.20%
TA 3 horšie. 

Jednotka - 10.20 % ;
Dvojka - 3,80 % ;
Markíza - 21.00 % ;
TV DOMA - 4.80 % ;
DAJTO- 3.40%
TV JOJ – 16.50 % ;
JOJ PLUS- 3.40 % ;
WAU -1.70 %;
SENZI- 0.60 %
RIK -0,0%
TA 3 - 1.60 %