14. 4. 2015

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Slovenské televízie si vyslúžili ďalšie pokuty za porušovanie pravidiel o vysielaní reklamy. Na svojom dnešnom zasadnutí o nich rozhodli členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu. Informáciu poskytla TASR hovorkyňa rady Lucia Jelčová.
Vysielateľ TV Markíza by mal podľa rozhodnutia rady zaplatiť sankciu vo výške 4000 eur, vysielateľ TV JOJ zase 3319 eur. V prvom prípade TV Markíza propagovala 21. septembra 2014 vo večerných hodinách koncerty Kylie Minogue, Richarda Müllera a skupiny Fragile.
Podľa členov rady šlo pritom o reklamu a televízia tak prekročila celkový povolený 12-minútový rozsah reklamy za hodinu vysielania. TV JOJ zase ešte 31. októbra a 28. novembra 2011 odvysielala pred, počas a po reality šou Farmár hľadá ženu reklamu na konkrétnu značku traktora, ktorú zreteľne neoddelila od programu. Pokutou sa rada zaoberala opätovne po jej vrátení z Najvyššieho súdu.
Vysielateľ TV Markíza dostal aj pokutu 3000 eur za to, že neoznačil diel seriálu Chlapi neplačú, odvysielaný vlani 12. novembra, ako nevhodný pre maloletých divákov mladších ako 12 rokov, aj keď obsahoval násilné scény. TV JOJ má napokon zaplatiť 1000 eur za nedodanie záznamu vysielania programu Aféry zo 16. októbra 2014.
Rada začala správne konanie voči RTVS, ktorá na svojom prvom televíznom okruhu odvysielala 10. februára 2015 v rámci Novín príspevky: Angela Merkelová odmietla vojnu a Na východe Ukrajiny pokračujú tvrdé boje. Nedodržala pritom zásadu objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovania názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru.

Copyright © TASR 2015