27. 9. 2016

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) opäť ukladala vysielateľom sankcie. Buď finančné alebo upozornila na porušenie zákona.
Pokuty v celkovej výške 31.000 eur dostal vysielateľ televízie JOJ. Prvú, a to za 30.000 eur získal za to, že medzi viacerými televíznymi programami zreteľne neoddelil reklamu od iných programov, stať sa tak malo začiatkom tohto februára. Rada tiež poukázala, že odvysielal reklamné a televízne šoty vo večerných hodinách v dlhšom rozsahu, ako je povolené zákonom. Druhú, za 1000 eur dostal vysielateľ televízie JOJ za to, že program Star Wars Rebeli videli diváci s českým dabingom.
Na porušenie zákona upozornila RVR vysielateľa televízie Markíza a Rádia Anténa Rock. V prvom prípade malo začiatkom tohto roka dôjsť k porušeniu zásad objektívnosti a nestrannosti tým, že vo večerných Televíznych novinách neoddelil redaktor názory a komentáre od informácií spravodajského charakteru. V druhom prípade odvysielalo rádio v marci do éteru skladu s vulgárnosťami v čase okolo obeda.
TASR o tom informovala Lucia Jelčová z Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Copyright © TASR 2016