30. 9. 2016

RVR NEWS

RVR NEWS

Rada pre vysielane a retransmisiu preveruje prvých päť rádií pre povinné hranie slovenskej hudby. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová, rada začala päť správnych konaní voči rozhlasovým vysielateľom, ktorí sa mohli dopustiť porušenia zákonných povinností v súvislosti s podielom slovenských hudobných diel vo vysielaní. „V troch prípadoch ide o nedodržanie podielu nových slovenských diel, v dvoch prípadoch vysielatelia neviedli, resp. neposlali rade požadovanú štatistiku odosielaných programov,“ spresnila v tlačovej správe Jelčová. Päť začatých správnych konaní je vôbec prvými v súvislosti s kvótami na slovenskú hudbu. Keďže ide o novú povinnosť, rada vysielateľov nechce pokutovať.
Podľa RVR zo štatistík, ktoré rade poslali rozhlasoví vysielatelia za apríl, máj a jún tohto roka, vyplýva, že stanovený podiel nových slovenských hudobných diel nedodržali vo vysielaní Rádio Piešťany (Winter média, a.s.), Rádio Plus (Jolin, s.r.o.) a druhý okruh verejnoprávneho rozhlasu - Rádio Regina (Rozhlas a televízia Slovensko). Pre Rádio Regina RTVS žiadal výnimku pre povinnosť hrať zo slovenskej hudby 20 percent novinky, keďže Rádio Regina sa orientuje na hranie starších hitov či ľudovej hudby. So žiadosťou však v RVR neuspel. Ďalšie dve začaté správne konania licenčná rada vedie z dôvodu neposkytnutia štatistiky s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za apríl až jún. Rade ich nedodali vysielatelia programových služieb Rádio Kiss (Rádio Kiss, s.r.o.) a Šláger Rádio (Marián Dokupil – Doko Media).
Povinnosť viesť a posielať RVR štatistiku o odvysielaných slovenských hudobných dielach majú podľa novely zákona o vysielaní a retransmisii platnej od 1. apríla všetci rozhlasoví vysielatelia. Výnimkou sú tí, ktorým RVR schválila výnimku znižujúcu povinný podiel slovenských, resp. nových slovenských hudobných diel na nulu. Monitorovanie dodržiavania povinnosti sa tak týka 35 rádií. Dodržiavanie nových povinností rada vyhodnocuje štvrťročne. Podľa predsedu RVR Miloša Mistríka rada zohľadnila, že ide o novú povinnosť, preto vysielateľov rádií rovno nepokutovala, ale vysielateľom, niektorým aj opakovane, písomne pripomenula, aby viedli a zasielali štatistiky, ako to ukladá zákon. „Dodržiavanie povinnosti sme zatiaľ vyhodnocovali len na základe zaslaných štatistík. V prípade niekoľkých vysielateľov rada za dodržanie kvóty považovala aj podiel tesne nižší ako 20 percent, keďže išlo o rozdiel iba v desatinách percenta, ktorý by v prípade konkrétneho rádia znamenal niekoľko sekúnd pesničky,“ cituje tlačová správa RVR vyjadrenie Mistríka.
V rádiách vysielajúcich na Slovensku sa má hrať viac slovenskej hudby od 1. apríla. Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii. Slovenskej hudbe musia vysielatelia s licenciou, teda súkromné rádiá, vyhradiť tento rok najmenej 20 percent času vysielania hudobných diel za mesiac a od roku 2017 už 25 percent. Vysielateľ na základe zákona, teda verejnoprávny Slovenský rozhlas (RTVS) musí vyčleniť domácej hudbe najmenej 30 percent času vysielania hudobných diel za mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby osobitne. Od budúceho roku sa to pre RTVS zvyšuje na 35 percent. Do podielu vysielania slovenských hudobných diel sa počítajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania od 6:00 do 24:00, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom. Z času vysielania vyhradeného slovenskej hudbe je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 percent novým slovenským hudobným dielam. Za nové slovenské hudobné dielo zákon považuje "hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti". Za nedodržanie povinností súvisiacich s kvótami na vysielanie slovenskej hudby zákon ukladá sankciu vo forme pokuty v rozpätí od 99 eur do 1 659 eur.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.