22. 10. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Slovenský rozhlas odvysiela v nedeľu 23. októbra o 9.05 h slávnostné služby Božie z Bardejova pri príležitosti začiatku Roka reformácie. Konajú sa na úvod seniorálneho stretnutia v rámci misijného projektu "Oslobodení Božou milosťou", ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie (31. októbra 2017).
Kázeň slova Božieho prednesie superintendent Evanjelickej luteránskej cirkvi v Sasku Reinhard Pappai.
Liturgovať budú generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR Marián Bodolló a ďalší duchovní.
Počas slávnostných služieb Božích vystúpi spevácky zbor Credimus z Báčskeho seniorátu v Srbsku a Evanjelický miešaný spevácky zbor Zachariáša Zarewutia z Cirkevného zboru ECAV Bardejov.
TASR informovala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Edita Škodová.

Copyright © TASR 2016