20. 10. 2016

Stanovisko Generálnej prokuratúry SR

Stanovisko Generálnej prokuratúry SR 

 Na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Úrade špeciálnej prokuratúry GP SR a ani na krajských a okresných prokuratúrach nie sú žiadni vedúci prokurátori, ktorí plnia „politické objednávky všetkých doterajších vlád“.
      Generálna prokuratúra SR s poľutovaním a hrôzou vníma trvajúcu snahu niektorých politických síl v Slovenskej republike o ovládnutie prokuratúry SR a získanie rozhodujúceho vplyvu prostredníctvom prokuratúry SR na trestné konanie a jeho zákonnosť. Úspešnosť takýchto snáh by znamenala začiatok konca právneho štátu.
      Vnímanie prokuratúry SR verejnosťou z hľadiska jeho ústavného postavenia a právomoci sa mení v pozitívnom zmysle slova, a to práve nástupom Jaromíra Čižnára do funkcie generálneho prokurátora. Takúto zmenu deklaruje zvyšujúci sa počet podaní priamo adresovaných generálnemu prokurátorovi SR, Generálnej prokuratúre SR a žiadostí o prijatie vedúcimi prokurátormi, ktoré podávajú nielen občania, novinári, ale zástupcovia všetkých politických síl, politických hnutí a mimovládnych organizácií.