22. 10. 2016

#SEBAREFLEXIARTVSLIPSICOVESTADO

#SEBAREFLEXIARTVSLIPSICOVESTADO

"RTVS odmieta takúto nelegálnu a účelovú aktivitu, ktorá nastoľuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. Na druhej strane RTVS už interne podnikla v tejto veci všetky kroky podľa Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, keďže táto diskreditácia sa týka štyroch zamestnancov RTVS. Rovnako prebiehajú právne analýzy, na základe ktorých sa rozhodne o ďalšom postupe," uviedla manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou RTVS Dominika Šulková.
„ Spravodajstvo RTVS jr prirodzene súčasťou verejnej kontroly a za uplynulé štyri roky RTVS zaznamenala len minimum podaní na príslušné orgány v súvislosti s objektivitou spravodajstva. Keďže táto manipulatívna konštrukcia zasahuje do osobnostných práv dotknutých osôb, nebudeme sa ďalej vyjadrovať k detailom. Ešte raz chceme zdôrazniť, že žiadnym spôsobom nie je potvrdená dôveryhodnosť a pravdivosť zdroja," dodala Šulková.

Copyright © TASR 2016